Tiếp bước con đường Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại

Cập nhật lúc:   17:54:00 - 04/01/2018 Số lượt xem:   3476 Người đăng:   Administrator
Tiếp bước con đường Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại Tiếp bước con đường Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại
Hưởng ứng lời kêu gọi của V.I.Lê nin, các tầng lớp nhân dân Nga nhất loạt khởi nghĩa, ngày 07/11/1917 (dương lịch), tức ngày 25/10 lịch Nga, dưới sự lãnh đạo của V.I Lê nin
Cập nhật ngày: 17/11/2017

Nguyễn Đắc Tấn

Hưởng ứng lời kêu gọi của V.I.Lê nin, các tầng lớp nhân dân Nga nhất loạt khởi nghĩa, ngày 07/11/1917 (dương lịch), tức ngày 25/10 lịch Nga, dưới sự lãnh đạo của V.I Lê nin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập chính phủ Xô Viết do V.I Lê nin làm Chủ tịch. 

Cống hiến vĩ đại của V.I Lê nin không chỉ thể hiện ở việc đưa Cách mạng Tháng Mười thành công, mà còn mở đường cho nước Nga bắt đầu công cuộc xây dựng đất nước theo chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười đã ghi một dấu son chói lọi trong lịch sử thế giới hiện đại, mở đầu một sự nghiệp mới mẻ. Những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga. Theo Lê nin đã chỉ ra cho tất cả các nước thấy một cái gì hoàn toàn căn bản về tương lai tất yếu của họ”1

V.I Lê nin đã khẳng định: với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga,“một kỷ nguyên mới đang mở ra trong lịch sử thế giới, nhân loại đang vứt bỏ hình thức cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế... Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cho cả loài người, mở đầu một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới”2.

Một trăm năm qua, Cách mạng Tháng Mười tác động sâu sắc đến toàn bộ quá trình phát triển của đời sống xã hội trên toàn thế giới, đưa loài người bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do trong giai đoạn quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Mười là sự kiện lịch sử mang tính thời đại đáng ghi nhớ nhất ở thế kỷ 20.

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Cách mạng Tháng Mười mở ra trong 100 năm qua đã làm thay đổi cục diện thế giới. Chủ nghĩa xã hội trước Cách mạng Tháng Mười chỉ là mơ ước của loài người. Sau thành công của cuộc cách mạng đã trở thành chế độ xã hội hiện thực. Mặc dù Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ, song chế độ xã hội chủ nghĩa vẫn còn hiện diện ở một số quốc gia trên thế giới và đang được từng bước cải cách, đổi mới phù hợp

Sau thắng lợi chấn động thế giới của Cách mạng Tháng Mười, chủ nghĩa Mác – Lê nin được truyền bá ở Việt Nam, đưa tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

Cách mạng nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt thời gian bôn ba khắp năm châu bốn biển để tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã đến với chủ nghĩa Lê nin, đến với Cách mạng Tháng Mười và sớm nhận ra: Cách mạng Việt Nam muốn giành thắng lợi không thể có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản.

Người dân và lực lượng khởi nghĩa diễu hành tại Saint-Peterburg chúc mừng thành công của cuộc Cách mạng ngày 7-11-1917. Ảnh: Tư liệu
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ vĩ đại, đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, nhân dân ta đã tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng nên chính quyền cách mạng của dân, do dân, vì dân; tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược sừng sỏ của thế kỷ 20, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với bản lĩnh kiên cường và ý chí sáng tạo của một đảng Mác-xít lê-nin-nít do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã khởi xướng, lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới, đạt được những thành tựu hết sức quan trọng trên các mặt chính trị, xã hội, kinh tế, an ninh quốc phòng... tạo ra những tiền đề vật chất kỹ thuật để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng XHCN, hội nhập, mở cửa, tiếp tục đưa Cách mạng nước ta tiến lên vững chắc.

Một trong những nguyên nhân thắng lợi và cũng là bài học to lớn của Cách mạng Tháng Mười, của Cách mạng Việt Nam như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định là“Có sự lãnh đạo của một Đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân”, hết lòng vì lợi ích của nhân dân thì lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa mới được thực hiện.

Năm mươi năm sau Cách mạng Tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhớ lại: “Càng nhớ lại những ngày tủi nhục mất nước, nhớ lại mỗi bước đấu tranh cách mạng đầy hy sinh gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang thì giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam càng thấm thía công ơn to lớn của Lê nin và Cách mạng Tháng Mười”.

Một thế kỷ qua, lý tưởng cao đẹp của Cách mạng Tháng Mười đã thúc đẩy tiến trình lịch sử thế giới, cổ vũ nhân dân tiến bộ trên con đường đi tới mục tiêu cao cả của chủ nghĩa xã hội. Ánh sángcủa Cách mạng Tháng Mười đã và đangsoi sáng con đường của Cách mạng Việt Nam, soi sáng công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ và văn minh.

Nhân dân Việt Nam mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ to lớn có hiệu quả của Liên Xô trước đây và liên bang Nga ngày nay trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Năm nay nhân dân Việt Nam cùng các Đảng Cộng sản và nhân loại tiến bộ toàn thế giới sẽ kỷ niệm trọng thể 100 năm Cách mạngTháng Mười Nga. Cụ thể từ 21-23/4/2017 cuộc họp Quốc tế chuẩn bị cho lễ kỷ niệm này được tổ chức tại Maxcơva: Đ/c Trần Đắc Lợi – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban đối ngoại trung ương Đảng đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự và phát biểu đóng góp những ý kiến quan trọng trong cuộc họp. Đặc biệt năm 2017 đã diễn ra sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị giữa hai nước Việt – Nga đó là chuyến thăm chính thức Liên Bang Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang theo lời mời của Tổng thống Liên Bang Nga Vladimir Putin từ 26/6 đến 1/7/2017. Đây là chuyến thăm vô cùng quan trọng chẳng những đối với hai nước Việt – Nga mà cả dư luận thế giới rất quan tâm.

Hai nước đã ra tuyên bố chung Việt Nam – Liên Bang Nga trong đó có nêu: Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác và mở rộng khu vực thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng thềm lục địa Việt Nam phù hợp với công ước Liên hiệp quốc về luật biển 1982 (Điều 7 tuyên bố chung).

Hai nhà lãnh đạo nhất mạnh hợp tác quốc phòng và kỹ thuật quân sự, cũng như phối hợp hành động trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh đóng vai trò quan trọng quan hệ giữa hai nước và không gây tổn hại cho nước thứ ba. (Điều 12 tuyên bố chung).

Hai bên nhất trí cho rằng chuyến thăm chính thức Liên Bang Nga của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam sẽ tạo xung lực mạnh mẽ cho việc tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên Bang Nga. Chúng ta vui mừng tình hữu nghị Việt – Nga và sự hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Nga phát triển lên tầm cao mới. Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga chúng ta ghi nhớ lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, nhân dân Việt Nam ta đã dành thắng lợi to lớn, chính vì vậy mà mối tình gắn bó và lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam với Cách mạng Tháng Mười vẻ vang, với Lê nin vĩ đại vô cùng sâu sắc”.

Nhân dân Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới mãi mãi biết ơn Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và tin tưởng nước Nga sẽ phát huy vai trò vị thế của mình góp phần gìn giữ hòa bình ổn định trên toàn thế giới.

Ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười không bao giờ tắt. Cách mạng Tháng Mười sẽ sống mãi với sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa của nhân dân Việt Nam 
Link 

Chú thích:
1. Lê nin toàn tập NXB sự thật trang 329
2. Hồ Chí Minh toàn tập NXBCTQG 2000 tập 12 trang 3000 
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 354
accessibility Hôm qua: 394
account_circle Trong tháng: 231.269
account_box Trong năm: 93.402
supervisor_account Tổng truy cập: 2.922.522