Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên

Cập nhật lúc:   15:05:57 - 22/04/2020 Số lượt xem:   2929 Người đăng:   Administrator
TRỤ SỞ CƠ QUAN LIÊN HIỆP HỘI PHÚ YÊN TRỤ SỞ CƠ QUAN LIÊN HIỆP HỘI PHÚ YÊN
Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên (LHH), đại hội thành lập ngày 13/6/1996.
Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên (LHH), đại hội thành lập ngày 13/6/1996. Ngày 26/6/1996, UBND tỉnh ra Quyết định 836/QĐ-UB, công nhận và cho phép phát triển tổ chức, hoạt động theo Điều lệ.

Từ đó đến nay, hệ thống các hội thành viên từng bước được củng cố và phát triển, hoạt động khá năng động trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Cơ quan chuyên trách LHH có 11 người (trong đó có 3 hợp đồng). Tuy ít nhưng có nhiều hình thức hoạt động phong phú. Vai trò vị trí của LHH ngày càng được khẳng định rõ hơn. Được như vậy, trước hết vì có sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh.

Đến nay, LHH Phú Yên đã có 28 hội thành viên chuyên ngành với gần 20.000 hội viên hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội như : Kiến trúc, Tin học, Tâm lý giáo dục học, Giao thông vận tải, Xây dựng, Y học cổ truyền, Điều dưỡng học, Y dược học, Nghề Làm vườn (VAC), Chăn nuôi thú y, khoa học Lịch sử, Kế hoạch hoá gia đình, khoa học quản lý Kinh tế, kỹ thuật Châm cứu, Nghề cá ... Thành lập 1 trung tâm tư vấn khoa học - công nghệ trực thuộc LHH, 3 trung tâm dịch vụ chuyên ngành: Kỹ thuật Cầu đường, Kỹ thuật Xây dựng, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và một câu lạc bộ dưỡng sinh.

Theo đề xuất của LHH, ngày 7/7/1998 UBND tỉnh Phú Yên đã ra quyết định 93/1998/QĐ-UB thành lập Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật (PYFOTEC) do Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ. Đồng thời giao cho LHH trực tiếp quản lý và hoạt động. Quỹ có chức năng huy động mọi tiềm năng về nhân tài, vật lực của cộng đồng trên cơ sở tự nguyện của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước; nhằm hỗ trợ cho đội ngũ trí thức Phú Yên trong những hoạt động sáng tạo trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH ở Phú Yên.

Liên Hiệp Hội Phú Yên đã xây dựng được mối quan hệ gắn bó với Hội đồng hương Phú Yên (HĐH.PY) ở các tỉnh và thành phố. Riêng HĐH.PY ở Hà Nội; thành phố Hồ Chí Minh, có những hoạt động thiết thực. Thông qua HĐH, Liên Hiệp Hội tập hợp đoàn kết rộng rãi các nhà khoa học, công nghệ người Phú Yên hoặc không phải người Phú Yên nhưng có tâm huyết tham gia xây dựng Phú Yên bằng các công trình, dự án trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội... Kêu gọi việc đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN): Hoà Hiệp huyện Đông Hoà; An Phú thành phố Tuy Hòa và Bắc Sông Cầu... Tổ chức hội nghị quốc tế về "Qui hoạch tổng thể cho xã hội tri thức". Các cuộc hội thảo khoa học về "thu hút đầu tư"; "Phát triển kinh tế du lịch"; "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm" vv... mà LHH làm đầu mối tư vấn cho các cơ quan có thẩm quyền về quản lý nhà nước ở Phú Yên trong những năm qua là minh chứng cho các mối quan hệ hợp tác ấy.

Bằng những hoạt động nêu trên, LHH từng bước đã khẳng định được hướng đi đúng; xác định rõ hơn vai trò vị trí của mình để được Tỉnh ủy ủng hộ và UBND quan tâm tạo điều kiện mới cho sự hoạt động của LHH.

Hiện nay, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Phú Yên đang phấn đấu để phát triển công nghiệp và dịch vụ; xây dựng cơ sở hạ tầng. Đang kiến nghị với Chính phủ xây dựng và phát triển cụm kinh tế VĂN PHONG - VŨNG RÔ thành khu kinh tế động lực Nam Trung bộ. Xúc tiến dự án xây dựng HỆ THỐNG ỐNG DẪN NHIÊN LIỆU VŨNG RÔ - TÂY NGUYÊN; Thiết lập dự án tuyến ĐƯỜNG SẮT TUY HOÀ - TÂY NGUYÊN và khu vực 3 nước Đông Dương ra biển...

Những đề xuất, kiến nghị với Trung ương Đảng và Chính phủ có tầm chiến lược giữa Phú Yên và vùng. Với những tiềm năng về địa lý, về ý tưởng phát triển kinh tế khu vực, về con người nhưng chưa được khơi dậy trong thời kỳ mới vì Phú Yên thiếu vắng trí tuệ tham gia của các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực trên cả nước.

Trong quá trình nỗ lực phấn đấu để bức phá đi lên của Đảng bộ, quân và dân Phú Yên một tỉnh đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong 2 cuộc kháng chiến đánh Pháp, đuổi Mỹ trước đây, ngày nay rất tha thiết được phát triển cùng hội nhập với cả nước.

Liên hiệp Hội Phú Yên là đầu mối để các nhà khoa học, có thể thông qua đó mà tiếp cận với Đảng bộ và chính quyền tỉnh Phú Yên tham gia đóng góp trí tuệ của mình cho sự nghiệp phát triển quê hương đất nước./.
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 343
accessibility Hôm qua: 394
account_circle Trong tháng: 231.258
account_box Trong năm: 93.391
supervisor_account Tổng truy cập: 2.922.511