Hội thành viên Hội thành viên

Trung tâm dinh dưỡng sinh tâm thế

Cập nhật lúc:   12:03:41 - 25/10/2017 Số lượt xem:   49
Trung tâm dinh dưỡng sinh tâm thế Trung tâm dinh dưỡng sinh tâm thế
Tổ chức nghiên cứu, hướng dẫn, ứng dụng luyện tâp dưỡng sinh tâm thể góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân
TRUNG TÂM DƯỠNG SINH TÂM THỂ
Ngày thành lập: 18/3/2005

Giám đốc: Ông Đỗ Ngọc Mỹ (SN 1958)

Địa chỉ: 87 Duy Tân - TP Tuy Hoà - Phú Yên

Chức năng, nhiệm vụ:

Tổ chức nghiên cứu, hướng dẫn, ứng dụng luyện tâp dưỡng sinh tâm thể góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân
Tạp chí trí thức số Xuân Giáp Ngọ 2014
Số Lượt Truy Cập
Day counter: 186802
123