Hội thành viên Hội thành viên

Hội khoa học kỹ thuật cầu đường

Cập nhật lúc:   12:01:46 - 25/10/2017 Số lượt xem:   91
Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Hội khoa học kỹ thuật cầu đường
Tổ chức tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp ý kiến với Sở GT và các cơ quan nhà nước

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG
Ngày thành lập: 07/4/1997

Chủ tịch: KS Nguyễn Trọng Sử

Địa chỉ: 72 Lê Duẩn - TP Tuy Hoà - Phú Yên

Chức năng, nhiệm vụ:

Tổ chức tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp ý kiến với Sở GT và các cơ quan nhà nước về chiến lược, quy hoạch,chủ trương, cơ chế các dự án lớn phát triển giao thông vận tải, quản lý và bảo trì công trình giao thông.
Tạp chí trí thức số Xuân Giáp Ngọ 2014
Số Lượt Truy Cập
Day counter: 219208
123