Hội thành viên Hội thành viên

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Cập nhật lúc:   11:59:23 - 25/10/2017 Số lượt xem:   84
Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Hướng dẫn giúp đỡ, giải quyết những khiếu nại của người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh
HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
Ngày thành lập: 

Chủ tịch: Bà Tô Thị Hòa

Địa chỉ: 

Chức năng, nhiệm vụ:

Nơi tiếp nhận thông tin, yêu cầu và nguyện vọng của người tiêu dùng.

Hướng dẫn giúp đỡ, giải quyết những khiếu nại của người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. tham gia kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước về những chủ trương, chính sách, kế hoạch và biện pháp bảo vệ quyền lợi NTD. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức tiêu dùng.
Tạp chí trí thức số Xuân Giáp Ngọ 2014
Số Lượt Truy Cập
Day counter: 219229
123