Hội thành viên Hội thành viên

Hội kế hoạch hóa gia đình

Cập nhật lúc:   11:55:34 - 25/10/2017 Số lượt xem:   54
Hội kế hoạch hóa gia đình Hội kế hoạch hóa gia đình
Tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, biện pháp
HỘI KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
Ngày thành lập: 10/12/1993
Chủ tịch: Bà Phạm Thị Tương Lai
Địa chỉ: 02 Tố Hữu - TP Tuy Hòa 
Chức năng, nhiệm vụ:
Tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, biện pháp công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình theo điều lệ hướng dẫn của Hội KHHGĐ Việt Nam qui định
Tạp chí trí thức số Xuân Giáp Ngọ 2014
Số Lượt Truy Cập
Day counter: 219223
123