Hội thành viên Hội thành viên

Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường

Cập nhật lúc:   11:48:18 - 25/10/2017 Số lượt xem:   76
Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường
Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về bảo vệ thiên nhiên và môi trường

HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày thành lập: 08/3/2012
Chủ tịch: Ông Lê Văn Thứng

Địa chỉ: 275 Lê Lợi - P5 - TP Tuy Hòa - Phú Yên
Chức năng, nhiệm vụ:
- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về bảo vệ thiên nhiên và môi trường (BVTNMT) trong nhân dân.
- Vận động nhân dân thực hiện đúng luật pháp, tích cực đóng góp công sức cho các hoạt động BVTNMT và xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ môi trường , tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đấu tranh chống mọi hành vi vi phạm pháp luật và các quy định về BVTNMT.
- Thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho các cơ quan nhà nước và các tổ chức kinh doanh, về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội khi được yêu cầu.
Tạp chí trí thức số Xuân Giáp Ngọ 2014
Số Lượt Truy Cập
Day counter: 219303
123