Hội thành viên Hội thành viên

Hội y học

Cập nhật lúc:   11:47:04 - 25/10/2017 Số lượt xem:   54
Hội y học Hội y học
Tham gia đào tạo nhân lực y tế, nghiên cứu và phổ biến kiến thức khoa học y học cho quần chúng
HỘI Y HỌC
Ngày thành lập: 31/11/1990
Chủ tịch: Ông Huỳnh Ngọc Ấn
Địa chỉ liên lạc: 102B Lê Trung Kiên - TP Tuy Hoà - Tỉnh Phú Yên
Chức năng, nhiệm vụ:
Tham gia đào tạo nhân lực y tế, nghiên cứu và phổ biến kiến thức khoa học y học cho quần chúng, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng giống nòi, nâng cao và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện, giám định xã hội các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, các hội viên và ngành y tế.
Tạp chí trí thức số Xuân Giáp Ngọ 2014
Số Lượt Truy Cập
Day counter: 219265
123