Hội thành viên Hội thành viên

Hội tâm lý giáo dục

Cập nhật lúc:   11:32:47 - 25/10/2017 Số lượt xem:   376 Người đăng:   Administrator
Hội tâm lý giáo dục Hội tâm lý giáo dục
Tuyên truyền, phổ biến và đẩy mạnh việc ứng dụng tri thức tâm lí học và giáo dục học trong mọi hoạt động thực tiễn và đời sống.
HỘI TÂM LÝ GIÁO DỤC
Ngày thành lập: 1995

Chủ tịch: Ông Trần Khắc Lễ

Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - TP Tuy Hoà - Phú Yên

Chức năng, nhiệm vụ:
- Tuyên truyền, phổ biến và đẩy mạnh việc ứng dụng tri thức tâm lí học và giáo dục học trong mọi hoạt động thực tiễn và đời sống.

- Ủng hộ và mở rộng sáng kiến của hội viên trong việc phát triển tâm lí học và giáo dục học, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục đào tạo và các hoạt động khác có ứng dụng tâm lí học và giáo dục học.

- Thực hiện các biện pháp nâng cao trình độ về tư tưởng, lí luận, phương pháp và kĩ thuật về các khoa học tâm lí và giáo dục cho hội viên, tạo điều kiện để hội viên tham gia có kết quả việc nghiên cứu tâm lí học và giáo dục học.
- Tổ chức các hội thảo về nghiên cứu, giảng dạy, phổ biến và ứng dụng tâm lí học và giáo dục học theo tính chất và khả năng của Hội.
- Tư vấn, phản biện, giám định xã hội cho các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể xã hội, các tổ chức kinh tế - văn hóa ở địa phương và cá nhân về những chủ trương và biện pháp có liên quan đến việc ứng dụng tâm lí học và giáo dục học.
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 3.195
accessibility Hôm qua: 2.865
account_circle Trong tháng: 60.854
account_box Trong năm: 579.965
supervisor_account Tổng truy cập: 592.942