Cần thật sự tôn trọng và lắng nghe trí thức KH&CN

Cập nhật lúc:   15:55:53 - 04/01/2018 Số lượt xem:   80
Quang cảnh buổi tọa đàm tại Cà Mau (13/9/2017) Quang cảnh buổi tọa đàm tại Cà Mau (13/9/2017)
Đây là ý kiến được nhiều đại biểu chia sẻ tại Tọa đàm về công tác vận động trí thức KH&CN
Đây là ý kiến được nhiều đại biểu chia sẻ tại Tọa đàm về công tác vận động trí thức KH&CN được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã phối hợp với Liên hiệp Hội tỉnh Cà Mau và Liên hiệp Hội tỉnh Kiên Giang trong 2 ngày 13-14/9/2017. 

Tham dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thường trực Liên hiệp Hội và một số hội thành viên Liên hiệp Hội tỉnh Kiên Giang và Cà Mau. Các buổi tọa đàm do TS. Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì. 
 
Công tác tập hợp và vận động trí thức KH&CN là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên. Đối với Liên hiệp Hội các tỉnh Cà Mau và Kiên Giang, mặc dù nhân sự còn khá mỏng (Cà Mau có 10 biến chế, Kiên Giang có 5 biên chế) nhưng đã và đang thực hiện ngày càng có hiệu quả công tác tập hợp trí thức KH&CN, phát triển hội thành viên và hội viên, các hoạt động tư vấn phản biện, phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thi, giải thưởng sáng tạo KH&KT, thực hiện công tác vận động trí thức KH&CN theo đúng chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương.
Tại 2 buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN, thúc đẩy sự tham gia của trí thức địa phương vào các hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội thành viên, góp phần ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, bảo đảm quốc phòng an ninh. Một số giải pháp chính được các đại biểu đề xuất tại tọa đàm:
 
Thứ nhất, cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan Liên hiệp Hội tỉnh đồng thời tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền địa phương, đề xuất các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác vận động trí thức KH&CN. Các quy định của Đảng và Nhà nước cũng cần được thống nhất và có hướng dẫn cụ thể về tổ chức bộ máy, cơ chế chính sách từ Trung ương đến địa phương.
 
Thứ hai, cần tăng cường nhận thức và kiến thức cho cán bộ, hội viên của các hội thành viên Liên hiệp Hội về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chủ trương, chính sách của tỉnh. Xây dựng đội ngũ trí thức địa phương vững vàng, ổn định về tư tưởng chính trị để làm nền tảng cho các hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên ở địa phương.

Quang cảnh buổi tọa đàm tại Kiên Giang (14/9/2017)
 
Thứ ba, trong bối cảnh nguồn lực dành cho Liên hiệp hội địa phương còn rất hạn chế, cần tăng cường huy động sự tham gia của lực lượng trí thức từ các hội thành viên vào các hoạt động của Liên hiệp Hội. Bên cạnh đó, tăng cường trao đổi, xây dựng và thực hiện các quy chế phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp Hội với các sở, ban, ngành của tỉnh để tăng cường nguồn lực và tạo sức mạnh cho các hoạt động.
 
Thứ tư, cần đa dạng hóa các hình thức vận động trí thức, nâng cao chất lượng các cuộc gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy và chính quyền địa phương với đội ngũ trí thức; thúc đẩy phong trào sáng tạo kỹ thuật trong nhân dân, các giải thưởng, hội thi, tôn vinh trí thức,.. qua đó tập hợp được ngày càng đông đảo trí thức tham gia vào các tổ chức thành viên, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước cho hội viên.
Để làm tốt công tác vận động trí thức KH&CN, lãnh đạo cấp ủy và chính quyền địa phương cần đánh giá đúng vai trò, vị trí của trí thức và của Liên hiệp Hội; phải thật sự tôn trọng trí thức, lắng nghe, ghi nhận, đối xử với đội ngũ trí thức một cách đáng trân trọng và không quên quan tâm đến đội ngũ trí thức là thế hệ trẻ. 
Link 
 
Nguồn: www.vusta.vn ngày 17/09/2017
 
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 2.404
accessibility Hôm qua: 4.222
account_circle Trong tháng: 72.847
account_box Trong năm: 470.756
supervisor_account Tổng truy cập: 483.733