LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT PHÚ YÊN - Người chịu trách nhiệm nội dung : Th.S NGUYỄN HOÀI SƠN
     
 
 
 
   Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử Liên hiệp các Hội KH & KT tỉnh Phú Yên »»
 
   
 
 Thông báo
Chuyên mục “Phát triển bền vững”
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC
VÀ KỸ THUẬT TỈNH PHÚ YÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 Số: 67/TB-LHH
 
Phú Yên, ngày 01 tháng 8 năm 2015

 

THÔNG BÁO
(V/v đăng tải tin, bài chuyên mục Phát triển bền vững trên Trang thông tin điện tử Liên hiệp Hội Phú Yên)
 
Căn cứ kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển bền vững năm 2015 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên (Liên hiệp Hội) về tăng cường công tác tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử Liên hiệp Hội Phú Yên.
 
Để giúp độc giả thuận tiện trong việc nắm thông tin liên quan đến chuyên mục, từ ngày 01/8/2015 đến ngày 31/12/2015, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh sẽ đăng tải nội dung “Phát triển bền vững” trên Cổng thông tin điện tử Liên hiệp Hội tại Chuyên mục Tin tức sự kiện. Khi vào chuyên mục này, độc giả mở mục Tin khác để cập nhật các tin tức và bài viết liên quan đến phát triển bền vững.
 
Trân trọng thông báo đến độc giả và mong nhận được ý kiến đóng góp để chuyên mục đạt được hiệu quả thiết thực.
 
 

Nơi nhận:
- Ban KHCN (T/h)
- Lưu VP.LHH
TM. BCH LIÊN HIỆP HỘI
CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
 Nguyễn Hoài Sơn

 

 


THÔNG BÁO
 Chuyên mục “Phát triển bền vững”
 Mời tham gia viết bài trên Tạp chí Trí thức Phú Yên chủ đề Mừng Đảng - Mừng xuân Đinh Dậu 2017
 Lịch công tác
THƯ VIỆN ẢNH
QUẢNG CÁO
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
UBND tỉnh Phú Yên
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên
Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Báo Phú Yên Online
Phú Yên - Đất nước và Con người
Trường Đại học Phú Yên
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa
Thư viện Hải Phú
Tỉnh đoàn Phú Yên
Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Phú Yên
Liên hiệp Hội Phú Thọ
Tạp chí Khoa học thời đại
Việt Nam hội nhập
WEBSITE LIÊN KẾT
LƯỢT TRUY CẬP
 
  Về Trang trước Về đầu trang  
 
Trang chủ Thư viện ảnh | Danh lam thắng cảnh | Ẩm thực | Thông báo Sơ đồ Website