Liên hiệp các Hội KH&KT Phú Yên: Đồng hành cùng đất nước phát triển

Cập nhật lúc:   16:06:51 - 16/01/2018 Số lượt xem:   143
Th.S Nguyễn Hoài Sơn - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội (Trưởng ban tổ chức Hội thi), phát biểu tại cuộc họp Hội đồng chấm thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ V (2012-2013) - Ảnh: PV Th.S Nguyễn Hoài Sơn - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội (Trưởng ban tổ chức Hội thi), phát biểu tại cuộc họp Hội đồng chấm thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ V (2012-2013) - Ảnh: PV
Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Yên thành lập ngày 26/6/1996 theo QĐ
Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Yên thành lập ngày 26/6/1996 theo QĐ số 837/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên. Trải qua 17 năm xây dựng và phát triển, đến nay Liên hiệp Hội đã tập hợp được 21 hội thành viên và 4 đơn vị trực thuộc với trên 18.000 hội viên, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Để có cái nhìn toàn diện hoạt động của Liên hiệp Hội Phú Yên nhiệm kỳ III và một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ IV(2013-2018), Tạp chí Trí thức Phú Yên trân trọng giới thiệu nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với Thạc sỹ Nguyễn Hoài Sơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Phú Yên nhiệm kỳ III xoay quanh nội dung hoạt động của Liên hiệp Hội. 

- Phóng viên (PV): Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III (2007-2012) kéo dài, tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Liên hiệp các Hội KH&KT Phú Yên đã đạt được những kết quả quan trọng. Vai trò, uy tín của Liên hiệp Hội được nâng lên, từng bước khẳng định vị trí của một tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho lực lượng trí thức KH&CN tỉnh nhà. Xin ông cho biết về kết quả xây dựng tổ chức Hội.

* Ông Nguyễn Hoài Sơn (NHS): Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự năng động của Ban Chấp hành, của Thường trực Liên hiệp Hội và các hội thành viên, 5 năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó công tác củng cố và phát triển tổ chức hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đầu nhiệm kỳ III (2007) Liên hiệp Hội có 19 hội thành viên, 3 đơn vị trực thuộc với trên 13 ngàn hội viên, đến cuối nhiệm kỳ III (2012) Liên hiệp Hội đã tập hợp được 21 hội thành viên, 4 đơn vị trực thuộc thu hút trên 18.000 hội viên, tăng thêm 5.000 hội viên so với đầu nhiệm kỳ.

Đồng thời với phát triển tổ chức hội chuyên ngành, Liên hiệp Hội đã đôn đốc và chỉ đạo đại hội thành công một số hội thành viên hết nhiệm kỳ theo Điều lệ hội, gồm: Hội Tâm lý Giáo dục, Hội Khuyến học, Hội Sinh vật cảnh, Hội Tin học, Hội Kiến trúc sư, Hội Châm cứu, Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường, Hội Y dược học.
Bộ máy của Liên hiệp Hội được kiện toàn theo đề án gồm: Văn phòng, Ban Thông tin Phổ biến kiến thức - Hội viên, Ban Khoa học công nghệ - tư vấn phản biện. Về hệ thống chính trị có: chi bộ Đảng; Đảng đoàn; Công đoàn cơ sở. Được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Đảng đoàn và Ban Chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ hằng năm và cả nhiệm kỳ. Liên hiệp Hội được tham gia ký kết giao ước thi đua hằng năm trong Khối Thi đua xã hội – nghề nghiệp của tỉnh. Chính vì sự quan tâm đặc biệt đó mà tổ chức Liên hiệp Hội ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Hoạt động của Liên hiệp Hội ngày càng phong phú. Vai trò, vị trí, uy tín của Liên hiệp Hội trong xã hội được nâng cao.

- PV: Ông có đề cập về việc kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan Liên hiệp Hội theo đó có Ban Thông tin phổ biến kiến thức –Hội viên. Xin ông cho biết rõ thêm về hoạt động đào tạo, thông tin và phổ biến kiến thức KH&CN nhiệm kỳ qua.

* NHS: Trong nhiệm kỳ III, Liên hiệp Hội tỉnh đã phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức được 15 lớp tập huấn và hội thảo quy mô cấp khu vực tại Phú Yên, mỗi lớp thu hút hàng trăm cán bộ, hội viên tham gia như: Tập huấn kỹ năng xây dựng đề án, dự án; Nâng cao năng lực công tác hội; Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội...Bên cạnh đó các hội thành viên cũng nhiều lần phối hợp với Trung ương hội tổ chức hằng trăm buổi tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho hội viên và các tầng lớp nhân dân. Hướng dẫn kỹ năng vận động chính sách, tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho cán bộ hội và hội viên.

Về hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức KH&CN của Liên hiệp Hội thông qua hai kênh chính là Tạp chí Trí thức và Website đều đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép. Với Tạp chí Trí thức đã xuất bản được 32 kỳ với số lượng hàng vạn trang in. Tạp chí thường xuyên phối hợp với các sở ngành liên quan tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những văn bản liên quan trực tiếp đến xây dựng và phát triển tổ chức Liên hiệp Hội. Tuyên truyền các chuyên đề bảo vệ Môi trường, bảo hiểm xã hội, giới thiệu các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; tuyên truyền, giới thiệu các giải pháp, giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp tỉnh, các mô hình về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, góp phần tạo ra phong trào thi đua tiến quân vào khoa học và kỹ thuật. Với Website đã kịp thời thông tin các hoạt động của Liên hiệp Hội, các hội thành viên, phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật, các sáng kiến, giải pháp kỹ thuật mới. Bình quân trong ngày có từ 300 - 400 lượt bạn đọc truy cập trên website của Liên hiệp Hội.

Nhìn chung Liên hiệp Hội và các hội thành viên có nhiều giải pháp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên; thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; Phổ biến kiến thức, chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào đời sống sản xuất; tham gia tích cực vào quá trình xã hội hoá giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, phòng chống HIV/AIDS, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, giáo dục pháp luật, tập huấn và nâng cao năng lực cộng đồng.

- PV: Về hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế đã đạt được kết quả như thế nào thưa ông.

* NHS: Trong nhiệm kỳ III, Liên hiệp Hội, các hội thành viên đã tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, đời sống. Huy động đội ngũ trí thức tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường. Đã chủ trì một số đề tài nghiên cứu KHXHNV cấp tỉnh như: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Phú Yên cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20; đề tài: Lương Văn Chánh thân thế và sự nghiệp; đề tài “Làng, buôn, plei cổ Phú Yên”; đề tài “Lịch sử hình thành và phát triển căn cứ địa cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ở Phú Yên”...các đề tài trên đã được Hội đồng Khoa học và công nghệ của tỉnh nghiệm thu chính thức, được UBND tỉnh phê duyệt kết quả và cho in thành sách phát hành rộng rãi phục vụ nhân dân.

Liên hiệp Hội đã phối hợp các ban ngành đoàn thể, tham gia vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí để Hội đồng bảo trợ và Ban điều hành Quỹ hỗ trợ Sáng tạo KH&KT khen thưởng hằng năm cho sinh viên người Phú Yên đạt thành tích cao trong học tập và nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, một số hội thành viên như Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường, Hội Khoa học Lịch sử, Hội Khuyến học, Hội Nghề cá, Hội Y dược, Hội Châm cứu, Hội Điều dưỡng...đã nghiên cứu và tổ chức nhiều đề tài để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động hội, góp phần đưa tiến bộ khoa học và sản xuất đời sống. Liên hiệp Hội cũng đã tăng cường trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học tập với một số Liên hiệp Hội tỉnh bạn để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển.

Đối với một số ít hội thành viên cũng đã thiết lập được mối quan hệ với một số tổ chức phi chính phủ thế giới, thu hút nguồn tài trợ như: Hội Khuyến học, Hội Chăn nuôi Thú y. Để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và tính cạnh tranh trong các lĩnh vực định hướng xuất khẩu và thông qua Quỹ Hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu do chính phủ Đan Mạch tài trợ, Hiệp hội Cá ngừ đã tiếp cận dự án, có 3 doanh nghiệp được dự án hỗ trợ không hoàn lại gần 13 tỷ đồng (VN) để thực hiện. Sự phối hợp bước đầu này góp phần đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ của thế giới, thu hút tài trợ, giúp nâng cao năng lực cho cán bộ hoạt động hội, phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và bảo vệ môi trường.

- PV: Thưa ông hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp Hội. Vậy Liên hiệp Hội đã thực hiện đạt kết quả gì?

* NHS: Sau khi được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1089/2011/QĐ-UBND ngày 11/7/2011, Quy chế phối hợp hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên. Đây là cơ sở pháp lý để Liên hiệp Hội thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Liên hiệp Hội tỉnh đã phối hợp Liên hiệp Hội Trung ương tổ chức tập huấn để nâng cao năng lực chuyên môn cho các hội thành viên và đội ngũ chuyên gia trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Tập hợp trên 300 chuyên gia trong đó có khoảng 70% chuyên gia có học vị từ thạc sỹ, tiến sỹ; nhiều chuyên gia có học hàm là phó giáo sư, giáo sư. Được mời phản biện độc lập một số chương trình, đề án, dự án về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức phản biện độc lập các Đề án “Quy hoạch phát triển ngành Y tế Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; “Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuy An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Đề án “Chiến lược chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Tham gia hội đồng thẩm định các quy hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá tác động môi trường các dự án tiêu biểu như: “Quy hoạch tổngthể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Nam Tuy Hoà đến năm 2025”; “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi Phú Yên đến năm 2020”; “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Hoà đến năm 2020”; “ Hiệu chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành ytế Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”… Ý kiến phản biện, tư vấn của đội ngũ trí thức Liên hiệp Hội đã được hội đồng ghi nhận, đánh giá cao; góp phần cung cấp cho các cơ quan hữu quan và tổ chức yêu cầu tư vấn, thẩm định có thêm cơ sở, luận cứ khoa học độc lập, khách quan trong việc đề xuất, xây dựng, thẩm định, phê duyệt hoặc thực hiện các quy hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Liên hiệp Hội đã tổ chức đội ngũ trí thức đóng góp ý kiến vào dự thảo các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, các chương trình, đề án, dự án quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội quan trọng của các huyện thị, các sở ngành, giúp lãnh đạo tỉnh có những thông tin phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của trí thức và dư luận xã hội.

- PV: Cùng với hoạt động phản biện xã hội, hoạt động Hội thi Sáng tạo KH&KT và tôn vinh trí thức tiêu biểu cũng là những hoạt động nổi trội của Liên hiệp Hội Phú Yên. Ông đánh giá như thế nào về hoạt động này.

* NHS: Liên hiệp Hội tổ chức thành công 4 kỳ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp tỉnh (2 năm/1 lần), đang chuẩn bị tổng kết Hội thi lần thứ V. Đã có gần 200 giải pháp Sáng tạo Kỹ thuật đăng ký tham gia Hội thi. Trong đó có 3 giải pháp kỹ thuật được Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc do (Vifotec) trao giải thưởng là:

- Giải Khuyến khích, cho Giải pháp “Tự động bốc xếp vỏ chai” của Công ty Liên doanh Bia Sài gòn – Phú Yên;
- Giải “Trí tuệ Việt Nam”, cho Giải pháp “Bộ gõ tiếng dân tộc” của tác giả Nguyễn Đình Tú;
- Giải nhất Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ XI (2010-2011) về lĩnh vực Công nghệ - Môi trường, cho Giải pháp “Sản xuất vật liệu chất đốt bằng việc tái chế vỏ trấu” của tác giả Nguyễn Văn Nghị, thôn Lộc Đông, xã Hoà Thành, huyện Đông Hoà.

Ngoài ra còn nhiều giải pháp đạt giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật cấp tỉnh đã được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực như các giải pháp: “Cải cách hệ thống ba bộ chuyển đổi Pathpanel ănten 3 cổng dùng cho máy phát FM của Đài Phát thanh Phú Yên”, tác giả Nguyễn Thanh Hà; “Phần mềm quản lý đoàn viên thanh niên” của Tỉnh Đoàn; giải pháp “Nuôi tôm nước lợ bền vững” của KS.Huỳnh Văn Vũ; giải pháp “Điều khiển tự động thiết bị trường học theo hướng an toàn và tiết kiệm điện” của Đặng Như Ý, “Nghiên cứu sử dụng năng lượng sạch” của Trần Văn Luật, “Phần mềm thiết kế đối lưu đồ khối và mô phỏng giải thuật” của Đào Lê Vĩnh; “Chương trình quản lý phổ cập giáo dục trung học cơ sở” của Quách Đình Công; giải pháp “Phần mềm quản lý tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT Chuyên của Nhóm tác giả: Ks: Lê An Pha, Ths Lê Nhường, Ths Nguyễn Xuân Tình; Giải pháp “E.M trùn – giải pháp bù đắp sinh học để phát triển nuôi tôm nước lợ bền vững” Tác giả: Ks Huỳnh Văn Vũ, Ths.Trần Thị Hằng Nga; Giải pháp: Sáng chế cơ khí, máy tiện, khoan lỗ kết hợp, tác giả Võ Hùng Tiến, huyện Đồng Xuân; Giải pháp Mô hình buồng sấy hơi lấy nhiệt từ lò bánh tráng, tác giả Nguyễn Hai...

Nhìn chung, các Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp tỉnh được tổ chức liên tục, có số lượng và chất lượng lần sau cao hơn lần trước, nhiều công trình sản phẩm, giải pháp kỹ thuật đã áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội đã phối hợp có hiệu quả với Mặt trặn Tổ quốc tỉnh và các sở, ban, ngành tổ chức nhiều hoạt động nhằm tôn vinh giới trí thức KHCN, vận động viên, văn nghệ sĩ tiêu biểu và nhân rộng các điển hình tiên tiến; nhằm thúc đẩy phong trào học tập, thi đua lao động sáng tạo, khai thác, phát huy tiềm năng sáng tạo to lớn của quần chúng nhân dân. Thông qua Hội đồng bảo trợ và Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ Sáng tạo khoa học và kỹ thuật phối hợp với Hội đồng hương Phú Yên tại thành phố Hồ Chí Minh, với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức trao 529 suất học bổng (trị giá gần 2 tỷ đồng) cho học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập và nghiên cứu khoa học.

- PV: Phát huy kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ III, trong nhiệm kỳ IV Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Yên quyết tâm xây dựng thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. Xin ông cho biết khái quát nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ IV của Liên hiệp Hội như thế nào?

* NHS: Để góp phần xây dựng Liên hiệp Hội tỉnh thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, như mục tiêu được Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ (2010-2015) đề ra là: “Xây dựng đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ có chất lượng cao và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh công – nông – trí thức. Có chế độ, chính sách thích hợp để thu hút sự đóng góp hiệu quả của đội ngũ trí thức vào sự nghiệp chung”. Liên hiệp Hội Phú Yên đặt ra những chỉ tiêu cụ thể cho từng nhiệm vụ. Trong đó tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên; tăng cường công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội và hội viên. Công tác KH- CN và tuyên truyền phổ biến kiến thức. Chú trọng tập hợp, đoàn kết và phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Điều hòa phối hợp hoạt động của các hội thành viên; tăng cường hoạt động hợp tác trong và ngoài nước. Phát huy vai trò, thực hiện nhiệm vụ đầu mối quan hệ giữa các hội thành viên với các cơ quan Đảng và Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức khác. Với tinh thần “Đoàn kết – Trí tuệ - Phát triển”, Liên hiệp Hội và các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nguyện nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh Phú Yên lần thứ IV đề ra. Quyết tâm xây dựng Liên hiệp các Hội KH&KT Phú Yên vững mạnh về mọi mặt, đoàn kết và tập hợp đội ngũ trí thức, thúc đẩy sự phát triển KH&CN, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.

- PV: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Tin cùng chuyên mục
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 2.462
accessibility Hôm qua: 4.222
account_circle Trong tháng: 72.905
account_box Trong năm: 470.814
supervisor_account Tổng truy cập: 483.791