Thông báo Thông báo

Thông báo số: 547/TB-UBND ngày 13/10/2017 của UBND thị xã Sông Cầu

Cập nhật lúc:   15:30:54 - 16/01/2018 Số lượt xem:   68
Thông báo số: 547/TB-UBND ngày 13/10/2017 của UBND thị xã Sông Cầu V/v sử dụng hộp thư công vụ trong trao đổi công việc chuyên môn, nghiệp vụ của lãnh đạo UBND thị xã, các phòng ban và UBND các xã, phường.
Các thông báo khác
Số Lượt Truy Cập
Web Counter