Thông báo Thông báo

Thông báo số: 35/TB-BQLKNN ngày 18/10/2017 của Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

Cập nhật lúc:   15:32:01 - 16/01/2018 Số lượt xem:   58
Thông báo số: 35/TB-BQLKNN ngày 18/10/2017 của Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên về việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc chuyên môn, nghiệp vụ của CBCCVC Ban quản lý Khu NNUDCNC Phú Yên.
Các thông báo khác
Số Lượt Truy Cập
Web Counter