Thông báo Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC

Cập nhật lúc:   13:53:23 - 20/03/2018 Số lượt xem:   1021
LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 19/03 đến 24/03/2018
 

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người thực hiện

19/03

7h15: Chào cờ đầu tuần
13h30: Hội thảo phát động Hội thi STKT lần 8 trong ngành Y tế

Hội trường LHH
Sở Y tế

Toàn Cơ quan
Toàn Cơ quan

20/03

14h00: Họp Chi bộ Cơ quan
Tuyên truyền phát triển bền vững năm 2018

Hội trường LHH
Liên hiệp Hội

Chi bộ CQ
Toàn Cơ quan

21/03

Xây dựng đề cương TVPB chương trình xây dựng nông thôn mới

Liên hiệp Hội

Toàn Cơ quan

22/03

Triển khai và thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018

Liên hiệp Hội

Toàn Cơ quan 

23/03

7h30: Trung tâm Dưỡng sinh tâm thể Tổng kết năm 2017
14h00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác Cộng tác viên
Triển khai và thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018

Hội trường LHH
KS Kaya H.Sen
Liên hiệp Hội

TT. DSTT
Đ/c H.Sơn
Toàn Cơ quan

24/03

Triển khai và thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018

Liên hiệp Hội

Toàn Cơ quan


 

Các thông báo khác
Số Lượt Truy Cập
Web Counter