Thông báo Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC

Cập nhật lúc:   08:59:16 - 12/02/2018 Số lượt xem:   930
LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 12/02 đến 17/02/2018
 

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người thực hiện

12/02

7h15: Chào cờ đầu tuần

Hội trường LHH

Toàn Cơ quan

13/02

Tuyên truyền phát triển bền vững năm 2018

Liên hiệp Hội

Toàn Cơ quan

14/02

Tuyên truyền phát triển bền vững năm 2018

Liên hiệp Hội

Toàn Cơ quan

15/02

Triển khai và thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018

Liên hiệp Hội

Toàn Cơ quan 

16/02

Triển khai và thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018

Liên hiệp Hội

Toàn Cơ quan

17/02

Triển khai và thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018

Liên hiệp Hội

Toàn Cơ quan


 

Các thông báo khác
Số Lượt Truy Cập
Web Counter