Thông báo Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC

Cập nhật lúc:   14:38:02 - 19/04/2018 Số lượt xem:   1112
LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 16/04 đến 21/03/2018
 

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người thực hiện

16/04

7h15: Chào cờ đầu tuần
Dự Lễ Tổng kết trao giải Hội thi STKT toàn quốc + Bảo vệ đề tài
Triển khai xây dựng Đề án TVPB do LHHVN giao

Hội trường LHH
Hà Nội
 

Toàn Cơ quan
Đ/c H.Sơn+Trang
 

17/04

Tuyên truyền phát triển bền vững năm 2018

Liên hiệp Hội

Toàn Cơ quan

18/04

Xây dựng đề cương TVPB chương trình xây dựng nông thôn mới

Liên hiệp Hội

Toàn Cơ quan

19/04

14h: Phản biện Điều chỉnh quy hoạch tổng thể KT-XH H.Đông Hòa
Triển khai công tác liên quan Hội thi STKT và Cuộc thi ST. TTN-NĐ

Hội trường LHH
Liên hiệp Hội

Hội đồng PB
Toàn Cơ quan 

20/04

Triển khai và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Liên hiệp Hội

Toàn Cơ quan

21/04

Triển khai và thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018

Liên hiệp Hội

Toàn Cơ quan


 

Các thông báo khác
Số Lượt Truy Cập
Web Counter