TTTT & PBKT TTTT & PBKT

Triển khai thực hiện đề án hợp tác xã kiểu mới giai đoạn 2021-2025

Cập nhật lúc:   08:26:07 - 26/05/2021 Số lượt xem:   570 Người đăng:   Administrator
Tiêu thụ nông sản vẫn là khâu yếu của các HTX. Trong ảnh: Mô hình sen tại HTX Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa - Ảnh: MINH DUYÊN Tiêu thụ nông sản vẫn là khâu yếu của các HTX. Trong ảnh: Mô hình sen tại HTX Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa - Ảnh: MINH DUYÊN
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, kế hoạch phấn đấu đến năm 2025, lựa chọn tối đa 5 HTX tham gia, hoạt động theo 9 mô hình.
Cụ thể, lĩnh vực nông nghiệp gồm các mô hình: HTX vừa sản xuất, vừa tham gia thị trường (sàn giao dịch nông sản); HTX nông nghiệp đảm nhiệm các dịch vụ đầu vào, sơ chế/chế biến và đầu ra trong chuỗi giá trị nông sản; HTX tích tụ, tập trung ruộng đất có quy mô lớn và công nghệ cao vào sản xuất; HTX phát triển nông, lâm, thủy sản bền vững; HTX sản xuất sản phẩm OCOP, gắn với du lịch nông thôn, miền núi; HTX đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản và bảo vệ nguồn lợi cộng đồng. 
Đối với lĩnh vực phi nông nghiệp thực hiện các mô hình: HTX giao thông vận tải; HTX tiểu thủ công nghiệp gắn với phục hồi và phát triển làng nghề truyền thống; HTX dịch vụ vì cộng đồng (hoạt động lĩnh vực môi trường, y tế, giáo dục, quản lý chợ...). 
Phấn đấu 100% HTX thí điểm hoạt động hiệu quả cao, được đánh giá xếp loại tốt, đạt từ 80 điểm trở lên theo Thông tư 01/2020 của Bộ KH-ĐT về hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX. Đồng thời xây dựng phương án nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên phạm vi tỉnh Phú Yên trong 5 năm tiếp theo (giai đoạn 2026-2030). 
UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố cân đối ngân sách địa phương, bố trí lồng ghép nguồn lực để thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước với HTX phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương và quy định của pháp luật. Tạo điều kiện cho các HTX đủ năng lực, điều kiện được tham gia đề án. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các HTX để có biện pháp phù hợp nhằm chấn chỉnh, hướng dẫn, hỗ trợ cho HTX hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và chấp hành đúng các quy định của pháp luật; kịp thời phổ biến, nhân rộng các mô hình HTX. 
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 29
accessibility Hôm qua: 703
account_circle Trong tháng: 315.170
account_box Trong năm: 120.793
supervisor_account Tổng truy cập: 2.949.913