Tin tức & Sự kiện Tin tức & Sự kiện

Đoàn kết một lòng, xây dựng Phú Yên ngày một phát triển

Cập nhật lúc:   16:16:37 - 01/07/2019 Số lượt xem:   187 Người đăng:   Administrator
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: TRẦN QUỚI Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: TRẦN QUỚI
(Trích phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Yên)
Phú Yên là một vùng đất có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa. Hơn 400 năm qua, trên vùng đất này, các thế hệ người dân đã nối tiếp nhau đổ mồ hôi, xương máu để xây dựng cơ nghiệp cho muôn đời con cháu; các dân tộc anh em chung sống trên quê hương Phú Yên đã đoàn kết, đồng lòng làm nên lịch sử của một vùng đất kiên cường, bất khuất.
 
Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Phú Yên đã góp phần xứng đáng cùng cả nước làm nên thắng lợi, đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
 
Sau ngày đất nước thống nhất, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước trong thời kỳ mới, ngày 3/11/1975, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa được hợp nhất lấy tên là tỉnh Phú Khánh.
 
Ngày 4/3/1989, sau 14 năm sáp nhập, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 83-NQ/TW về việc phân chia tỉnh Phú Khánh trở lại thành 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Ngày 30/6/1989, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa VIII đã ra Nghị quyết chia tách và tái lập một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo đó, tỉnh Phú Khánh được chia thành 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Kể từ đây, tỉnh Phú Yên được tái lập kể từ ngày 1//7/1989. Sự kiện này trở thành một dấu mốc quan trọng, mở ra một thời kỳ phát triển mới của tỉnh.
 
Sau 30 năm tái lập, mặc dù đối diện với nhiều gian khó từ những ngày đầu tách tỉnh, nhưng với bản tính cần cù, ý chí quật cường, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn thách thức, gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật. Xuất phát điểm là một tỉnh nghèo thuần nông, nông nghiệp chiếm hơn 80% cơ cấu kinh tế, thu nhập bình quân đầu người rất thấp, cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng yếu kém, hộ nghèo chiếm tỉ lệ cao; lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển; các doanh nghiệp ít và hoạt động với quy mô nhỏ, công nghệ máy móc, thiết bị lạc hậu, năng suất và hiệu quả kinh tế thấp; tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cấp tỉnh mới được hình thành còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới. Mặt khác, năm 1989 - năm mới tách tỉnh, cũng đồng thời là giai đoạn đầu đất nước thực hiện chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, do đó công tác quản lý nhà nước cũng chưa kịp thích ứng với những vấn đề cấp bách đặt ra. Đây là những khó khăn và thách thức lớn cho tỉnh trong việc xây dựng một đơn vị hành chính độc lập lúc bấy giờ.
 
Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt, xây dựng lại hệ thống chính trị, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, ổn định đời sống nhân dân, Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh đã quyết tâm nỗ lực không ngừng, cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước, qua 30 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Phú Yên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, bước đầu khẳng định và nâng dần vị thế của tỉnh trong khu vực và cả nước, tạo ra thế và lực mới cho công cuộc phát triển địa phương.
 
Chúng ta tự hào khi thấy nền kinh tế của tỉnh nhiều năm liền đạt tốc độ tăng trưởng khá và có bước chuyển dịch tích cực; lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển và tạo giá trị gia tăng cao. Kết cấu hạ tầng giao thông trong tỉnh và kết nối Phú Yên với các tỉnh giáp ranh, các tuyến đường huyết mạch, cảng biển, cảng hàng không được chú trọng đầu tư nâng cấp, nhờ đó đã góp phần mở rộng kết nối giao thương với các địa phương và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Những năm gần đây, tỉnh cũng đã chú trọng đầu tư khai thác và phát triển các ngành kinh tế biển gắn với phát triển du lịch, mang lại nhiều kết quả tích cực và mở ra hướng đi mới trong tương lai.
 
Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội cũng được quan tâm thực hiện và có nhiều khởi sắc; mạng lưới y tế từng bước phát triển, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; cơ sở giáo dục được quan tâm đầu tư, chất lượng giáo dục đào tạo từng bước được cải thiện. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân có chuyển biến rõ nét. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có tiến bộ đáng kể. Những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên trong 30 năm qua đã giúp bộ mặt quê hương Phú Yên nói chung và TP Tuy Hòa nói riêng ngày càng khởi sắc, tạo tiền đề để Phú Yên tiếp tục phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.
 
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên đã nỗ lực phấn đấu giành được trong 30 năm qua.
 
Có thể thấy rằng, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Phú Yên cũng còn không ít khó khăn, hạn chế: tăng trưởng kinh tế còn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu; quy mô kinh tế nhỏ, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với mức bình quân cả nước, tỉ lệ hộ nghèo còn cao. Khả năng thu hút các nguồn lực và đa dạng hóa các hình thức đầu tư còn hạn chế, việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất còn chậm; chỉ số năng lực cạnh tranh và chỉ số cải cách hành chính còn thấp…
 
Lễ kỷ niệm hôm nay là dịp để chúng ta cùng nhìn lại một cách toàn diện về những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực, cũng như hạn chế của tỉnh Phú Yên sau 30 năm tái lập; qua đó đúc kết bài học kinh nghiệm để có các giải pháp khả thi, thích hợp và có tầm nhìn cho sự phát triển của địa phương trong chặng đường tiếp theo.
 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định mục tiêu phấn đấu đưa Phú Yên phát triển nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong quá trình hội nhập và phát triển, thuận lợi, thời cơ đan xen với khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới, phức tạp hơn. Để đạt được các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, hướng đến xây dựng Phú Yên thành một tỉnh giàu mạnh, đòi hỏi toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:
 
Thứ nhất là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa đồng bộ việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; chủ động thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất và năng lực; làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18 và 19 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Thứ hai, chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có, đồng thời huy động tối đa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển. Quyết liệt thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo đảm nâng cao chất lượng tăng trưởng, trong đó chú trọng đến việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bảo đảm thực chất, hướng đến mục tiêu tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân.
 
Tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, đề cao tính sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành và phát huy mạnh mẽ hơn nữa những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế thành ngành kinh tế mũi nhọn, làm đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế. Mở rộng và tăng cường sự liên kết, hợp tác với các địa phương, nhất là các địa phương trong khu vực. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi đầu tư, nhất là nhà đầu tư chiến lược, bảo đảm thu hút đầu tư một cách có chọn lọc hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; tận dụng và phát huy tốt nhất những thành tựu khoa học kỹ thuật để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
 
Thứ ba, phải quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống của người dân, nhất là người dân ở những vùng còn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Coi trọng phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, tạo sự chuyển biến về chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương.
 
Thứ tư, tiếp tục củng cố và tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, thực sự là của dân, do dân và vì dân, bảo đảm đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, phát sinh trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
 
Phú Yên ngày nay tuy chưa phát triển như nhiều đô thị lớn trong cả nước, nhưng là một vùng đất yên bình, trù phú, với nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi do thiên nhiên ban tặng mà những nơi khác không có được. Từ sự phát triển đi lên sau 30 năm tái lập tỉnh, tôi tin tưởng rằng với truyền thống của một địa phương anh hùng, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Phú Yên sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, không ngừng phấn đấu vươn lên, xây dựng tỉnh ngày một phát triển, giàu đẹp, văn minh.
 
-------
(*) Đầu đề do tòa soạn đặt
 
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 129
accessibility Hôm qua: 425
account_circle Trong tháng: 98.031
account_box Trong năm: 440.110
supervisor_account Tổng truy cập: 2.473.975