Liên hiệp Hội được ghi nhận trong công tác thi đua khen thưởng

Cập nhật lúc:   14:32:55 - 19/12/2018 Số lượt xem:   938 Người đăng:   Administrator
Quang cảnh buổi làm việc giữa Ban thi đua khen thưởng Tỉnh với Liên hiệp Hội Phú Yên Quang cảnh buổi làm việc giữa Ban thi đua khen thưởng Tỉnh với Liên hiệp Hội Phú Yên
Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Phú Yên vừa tiến hành kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại Liên hiệp Hội Tỉnh trong 02 năm 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
Với tôn chỉ, mục đích là tập hợp và đoàn kết lực lượng trí thức khoa học và công nghệ thuộc tất cả các thành phần kinh tế và lĩnh vực hoạt động xã hội, điều hoà và phối hợp hoạt động của các hội thành viên, nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và phát triển bền vững tỉnh Phú Yên, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ, văn minh.

Trong những năm qua, Liên hiệp Hội Phú Yên đã đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên, các hội viên trong khuôn khổ pháp luật quy định. Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và 2018, ngay từ đầu năm cùng với việc triển khai các nhiệm vụ công tác chuyên môn, các kế hoạch của đơn vị, các tiêu chí của Khối thi đua các tổ chức Xã hội – Nghề nghiệp về phong trào thi đua năm 2017 và 2018. Liên hiệp Hội Phú Yên đã phát động thi đua tại cuộc họp giao ban đầu năm giữa Liên hiệp Hội với các Hội thành viên; các đơn vị trực thuộc với khẩu hiệu “Toàn Liên hiệp Hội ra sức thi đua về đích sớm các nhiệm vụ được giao”.

Thực hiện hoạt động thi đua trên các mặt như: Thông qua buổi chào cờ đầu tuần, cơ quan đã phối hợp với Công đoàn cơ sở Liên hiệp Hội thường xuyên động viên mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan tiếp tục chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Triển khai các Hội thành viên; đơn vị trực thuộc; các CBCNV và các bộ phận trực thuộc cơ quan, tự nhận xét năng lực đăng ký bằng văn bản gửi về Hội đồng TĐKT Liên hiệp Hội tỉnh; Tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức năm 2017 và 2018 đúng quy định của Công đoàn Viên chức phổ biến; thông qua hội nghị cán bộ công chức Liên hiệp Hội đã đăng ký các chỉ tiêu phấn đấu và ký kết các danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể; Ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khối các tổ chức Xã hội -Nghề nghiệp năm 2017 và năm 2018.

Với mục đích xét thi đua khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành tích theo nguyên tắc dân chủ, công bằng, công khai kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công  tác hàng năm đối với cán bộ CNV Liên hiệp Hội; Hội thành viên và các đơn vị trực thuộc. Hội đồng TĐKT cơ quan áp dụng Luật Thi đua - Khen thưởng đúng quy trình và nhờ đó đã có những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng.

Trong năm 2019, Liên hiệp Hội tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Căn cứ vào kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng chung của tỉnh, khối và đặc thù của đơn vị, Thủ trưởng đơn vị đã chủ động lập kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng để quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức và  Hội thành viên; Lập kế hoạch xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, Hội đồng TĐKT cơ quan, khi bình xét khen thưởng rất chặt chẽ, đúng quy định, đúng thực chất thành tích, không có tình trạng cào bằng trong khen thưởng hoặc xuê xoa, nể nang, khen thưởng tràn lan; Thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ nhằm tiết kiệm chi phí tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, đóng góp, ủng hộ người nghèo, trẻ em khó khăn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt …
 
Tác giả bài viết: Thùy Trang
Nguồn: www.vusta.vn ngày 19/12/2018
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 1.152
accessibility Hôm qua: 4.076
account_circle Trong tháng: 149.369
account_box Trong năm: 347.040
supervisor_account Tổng truy cập: 2.380.905