Những kết quả đáng ghi nhận trong hoạt động TV,PB &GĐXH của Liên hiệp Hội Phú Yên

Cập nhật lúc:   14:03:58 - 23/04/2019 Số lượt xem:   1200 Người đăng:   Administrator
GS. TSKH Đặng Vũ Minh (Thứ 2 bìa phải) tham dự hội nghị tổng kết hợp tác giữa các tỉnh miền Trung, Tây nguyên - ảnh : HĐT GS. TSKH Đặng Vũ Minh (Thứ 2 bìa phải) tham dự hội nghị tổng kết hợp tác giữa các tỉnh miền Trung, Tây nguyên - ảnh : HĐT
Liên hiệp Hội Phú Yên là được thành lập năm 1996. Cho đến nay hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV PB&GĐXH) là một nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động này thể hiện rõ tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ vì lợi ích cộng đồng.
Hoạt động TV,PB&GĐXH dù gặp không ít khó khăn nhưng Liên hiệp Hội Phú Yên cũng đã đạt được những kết quả đáng kể. “Điểm nhấn” hoạt động này là sau khi UBND Tỉnh ra Quyết định 1089/2011/QĐ-UBND ngày 11-7-2011 ban hành Quy chế hoạt động TV, PB&GĐXH của Liên hiệp Hội Phú Yên, thì Thường trực Liên hiệp Hội Phú Yên đã tổ chức làm việc với các Đảng ủy một số sở ngành, trường học trong tỉnh và Hội thành viên. Đồng thời làm việc với Liên hiệp Hội Việt Nam và một số Liên hiệp Hội tỉnh bạn để xây dựng dữ liệu chuyên gia tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Năm 2011, sau hơn một tháng UBND Tỉnh ra Quyết định 1089/2011/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động TV,PB&GĐXH (11-7-2011) Liên hiệp Hội Phú Yên được Liên hiệp Hội Việt Nam hỗ trợ kinh phí tổ chức lớp tập huấn về TV,PB&GĐXH tại TP Tuy Hòa trong 2 ngày 25-26/8/2011. Tham dự lớp tập huấn có nhiều trí thức của tỉnh và chuyên gia của 17 tỉnh khu vực miền Trung và Tây nguyên

Trên đà phát triển đó, vào năm 2012, Liên hiệp Hội Phú Yên đã phản biện một số đề án của tỉnh giao nhiệm vụ, như: Phản biện đề án bổ sung “Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thị xã Sông Cầu đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030”; “Quy hoạch vùng trồng rau an toàn ở TP Tuy Hòa”; “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi Phú Yên đến năm 2020”;  góp ý dự án “Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện miền núi Sơn Hòa đến 2020”; Phản biện đề án “Quy hoạch phát triển ngành y tế Phú Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”,

Năm 2013, tổ chức phản biện độc lập 04 đề án “Quy hoạch phát triển ngành Y tế Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; đề án “Quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội huyện Tuy An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và đề án “Chiến lược chuyển đổi cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và đề án “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Tây Hòa”.

Ngoài ra Liên hiệp Hội Phú Yên đã tham gia các Hội đồng thẩm định, Hội đồng xét duyệt, đề tài như: Thực trạng và giải pháp nâng cao, chất lượng, hiệu quả công tác dân vận tỉnh Phú Yên thời kỳ mới; Giải pháp bảo tồn và phát huy di tích lịch sử, danh thắng phục vụ du lịch ở Phú Yên; Đề án Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể bài chòi Phú Yên; Bảo tồn phát huy giá trị làn điệu hò giã gạo ở tỉnh Phú Yên...

Năm 2014, Tổ chức phản biện độc lập 04 Đề án về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 các huyện như: Tuy An, Đông Hòa, Tây Hòa và Phú Hòa; Phối hợp Liên hiệp Hội Việt Nam quán triệt, triển khai QĐ số 14 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động TVPB&GĐXH thu hút trên 100 đại biểu từ các Sở, ban, ngành và 10 tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên và Tây Nam Bộ tham dự.

Tham gia góp ý nhiều văn bản quy phạm pháp luật như: Dự thảo Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng; Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc ứng dụng KHCN; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển bền vững tỉnh Phú Yên; Dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh Phú Yên thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Dự thảo ban hành Chỉ thị về triển khai thi hành Luật Đất đai...

Năm 2015 Phản biện xã hội 3 dự án gồm: Dự án nạo vét đất, cát cửa biển An Hải; cửa Tiên Châu và Lễ Thịnh, huyện Tuy An; tham gia thành viên hoặc phản biện một số Đề tài, Dự án như: Công trình Địa chí Đông Hòa; Dự án quy hoạch trồng rừng kinh tế; Hiệu chỉnh, bổ sung, quy hoạch chung xây dựng thị trấn La Hai; Quy hoạch Trung tâm dạy nghề tỉnh Phú Yên; Quy hoạch phát triển sự nghiệp TDTT Phú Yên; Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Chiến lược chuyển dịch Kinh tế-Xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Đã tổ chức đội ngũ trí thức thuộc hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh; đặc biệt tham gia góp ý Văn kiện Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VII; Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan Tỉnh khóa VII; Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Luật hình sự (sửa đổi)...

Tổ chức Sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động TVPB&GĐXH giữa Liên hiệp Hội Phú Yên với Liên hiệp Hội các tỉnh miền Trung - Tây nguyên và Tây Nam Bộ.

Năm 2016, phản biện độc lập 04 dự án, gồm: “Quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Quy hoạch chi tiết vùng trồng rừng (giai đoạn 1) tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên”; “Quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” và “Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Thường trực Liên hiệp Hội tỉnh tham gia Hội đồng khoa học phản biện các dự án: Quy hoạch khu tái định cư trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch ngành mía đường Phú Yên; Quy hoạch quảng cáo ngoài trời; Quy hoạch khảo cổ học trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Chiến lược chuyển dịch cơ cấu kinh tế-xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của 9 huyện, thị xã, thành phố trong Tỉnh

Năm 2017, UBND Tỉnh giao Liên hiệp Hội tỉnh phản biện 05 dự án, do khách quan Liên hiệp Hội tỉnh chỉ tổ chức 03 Hội đồng phản biện độc lập gồm: Quy hoạch “Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; Quy hoạch “Cấp nước Vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050”; Quy hoạch “Bãi thải Vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035”.

Đáng kể là Liên hiệp Hội Phú Yên cùng với Liên hiệp Hội tỉnh Gia Lai đồng chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội giữa Liên hiệp Hội 8 tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Tây Nam bộ, tổ chức tại TP. Pleku.

Năm 2018 vừa qua, Liên hiệp Hội tỉnh đã triển khai thực hiện đề tài “Đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên” do Liên hiệp Hội Việt Nam giao nhiệm vụ, và được Liên hiệp Hội Việt Nam nghiệm thu. Kết quả đạt loại Khá.

Tổ chức Hội nghị khoa học phản biện đề tài “Điều chỉnh quay hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên năm 2025 định hướng tầm nhìn 2030” do Sở Xây dựng đặt hàng.

Tổ chức Hội nghị khoa học phản biện độc lập Dự án “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Đông Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”

Ngay từ đầu năm 2019, Liên hiệp Hội Phú Yên đã lập đề xuất nhiệm vụ Tư vấn, phản biện năm 2019, gửi Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh phản biện 02 dự án/đề án thuộc ngành quản lý, cụ thể: Quy hoạch Chi tiết nuôi thủy sản lồng Xuân Đài và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên.

Như vậy, Liên hiệp Hội Phú Yên đã thực hiện hoạt động TV,PB&GĐXH mặc dù chưa nhiều, nhưng cũng phần nào đã góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Các nhiệm vụ đã thành công thông qua đó thể hiện vị thế và “Thương hiệu” của Liên hiệp Hội Phú Yên ngày càng khẳng định trong xã hội, được các cấp các ngành trong tỉnh đánh giá cao ./.
 
Tác giả bài viết: Huỳnh Đức Thế
Nguồn: www.vusta.vn ngày 23/04/2019
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 54
accessibility Hôm qua: 343
account_circle Trong tháng: 256.154
account_box Trong năm: 204.619
supervisor_account Tổng truy cập: 2.783.611