Phản biện “Quy hoạch cấp nước Vùng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050”

Cập nhật lúc:   16:19:26 - 04/01/2018 Số lượt xem:   181
Quang cảnh hội nghị Quang cảnh hội nghị
Ngày 16/11/2017, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị khoa học phản biện đồ án “Quy hoạch cấp nước Vùng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050”.
Cập nhật ngày: 23/11/2017


Ngày 16/11/2017, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị khoa học phản biện đồ án “Quy hoạch cấp nước Vùng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050”. 
Đồ án nhằm định hướng phát triển cấp nước trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn nước, xác lập cơ sở cho việc quản lý lĩnh vực cấp nước, cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên và đồng bộ hóa với các quy hoạch chuyên ngành khác của tỉnh.
Tại hội nghị, các thành viên hội đồng phản biện đã phân tích, đánh giá toàn diện nội dung của dự án; mức độ cụ thể, phù hợp, độ tin cậy các số liệu, tư liệu; đánh giá những vấn đề mới có giá trị khoa học và thực tiễn, tính khả thi của dự án quy hoạch. Từ đó, hội đồng đưa ra các kiến nghị sửa đổi, bổ sung về nội dung dự án cho phù hợp với yêu cầu thực tế.
Sau khi thực hiện phản biện, Liên hiệp Hội sẽ tổng hợp tất cả ý kiến của chuyên gia thành báo cáo tổng hợp và chuyển Sở Xây dựng tỉnh những kiến nghị, kết luận, đề xuất nhằm làm cơ sở khoa học, góp phần giúp đơn vị tư vấn điều chỉnh và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đồ án này một cách khả thi, hiệu quả.

link 
Tin, ảnh: Hữu Toàn 
 
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 460
accessibility Hôm qua: 2.975
account_circle Trong tháng: 76.002
account_box Trong năm: 353.020
supervisor_account Tổng truy cập: 365.997