Năm 2017 chú trọng công tác tập hợp trí thức

Cập nhật lúc:   14:44:13 - 04/01/2018 Số lượt xem:   65
ThS Nguyễn Hoài Sơn – Chủ tịch Liên hiệp Hội Phú Yên, phát biểu tại Hội nghị BCH lần thứ VII (2013-2018) ThS Nguyễn Hoài Sơn – Chủ tịch Liên hiệp Hội Phú Yên, phát biểu tại Hội nghị BCH lần thứ VII (2013-2018)
Chú trọng công tác tập hợp đội ngũ trí thức để xây dựng Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật ngày càng phát triển. Đó là mục tiêu chính của Liên hiệp Hội Phú Yên trong năm 2017
Cập nhật ngày: 19/01/2017


Chú trọng công tác tập hợp đội ngũ trí thức để xây dựng Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật ngày càng phát triển. Đó là mục tiêu chính của Liên hiệp Hội Phú Yên trong năm 2017 vừa được thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII mở rộng, nhiệm kỳ 2013-2018, tổ chức vào chiều ngày 18/01/2017. 

Trong năm 2016, Ban Chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Phú Yên đã duy trì nghiêm túc chế độ họp Ban Chấp hành, chế độ giao ban giữa cơ quan thường trực và các tổ chức thành viên, nhờ vậy các mặt công tác được triển khai kịp thời, đồng bộ. Một số hoạt động nổi bật trong năm qua là: Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ trí thức và hội viên, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân và người lao động; Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm Liên hiệp Hội xây dựng và phát triển với một chuỗi hoạt động nổi bật đánh dấu sự phát triển của tổ chức Liên hiệp Hội Tỉnh; Tổ chức các Hội đồng khoa học phản biện độc lập và tham gia nhiều dự án lớn liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đến đời sống dân sinh, góp phần củng cố các luận cứ khoa học đối với những chương trình, dự án, đề án lớn của tỉnh, trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định; Tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, truyền bá tri thức, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất và đời sống, phát triển nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội của tỉnh; Đẩy mạnh công tác phối hợp với các Hội thành viên, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình thực hiện tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học công nghệ trên các lĩnh vực nông, lâm, công nghiệp, chế biến nông sản, tư vấn pháp luật, y tế, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu… giúp cho mọi đối tượng trong nhân dân tiếp cận được với những thông tin mới về khoa học – công nghệ gần gũi với cuộc sống thường ngày...

Để tập hợp được đội ngũ trí thức như kế hoạch đề ra; năm 2017, Liên hiệp Hội Phú Yên tiếp tục phát huy vai trò tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, nhất là tập hợp đội ngũ trí thức có học hàm học vị cao, xây dựng dữ liệu chuyên gia để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và GĐXH; kiện toàn bộ máy tổ chức, củng cố, xây dựng và phát triển các Hội thành viên; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội. Phát huy vai trò thành viên Mặt trận Tổ quốc, góp phần cùng Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về môi trường, về phòng chống các tệ nạn xã hội, cải cách hành chính, xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững với các sở, ngành liên quan; Phát huy tốt hơn nữa vai trò huy động đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh, người Phú Yên ở trong nước và nước ngoài hướng về quê hương, đóng góp sức mạnh tri thức, xây dựng quê hương Phú Yên ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.
Link 
Tin, bài: Thùy Trang 
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 97
accessibility Hôm qua: 2.975
account_circle Trong tháng: 75.639
account_box Trong năm: 352.657
supervisor_account Tổng truy cập: 365.634