Liên hiệp Hội tổ chức Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức năm 2017

Cập nhật lúc:   14:41:29 - 04/01/2018 Số lượt xem:   82
ThS Nguyễn Hoài Sơn - Chủ tịch Liên hiệp Hội bắt tay ký kết với Chủ tịch Công đoàn cơ sở về thực hiện nhiệm vụ 2017. ThS Nguyễn Hoài Sơn - Chủ tịch Liên hiệp Hội bắt tay ký kết với Chủ tịch Công đoàn cơ sở về thực hiện nhiệm vụ 2017.
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên vừa tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công nhân viên viên chức năm 2017 nhằm phối hợp với tổ chức Công đoàn đánh giá hoạt động năm 2016
Cập nhật ngày: 19/01/2017


Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên vừa tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công nhân viên viên chức năm 2017 nhằm phối hợp với tổ chức Công đoàn đánh giá hoạt động năm 2016 và triển khai kế hoạch công tác năm 2017. 

Trong năm 2016, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Chi bộ, cơ quan Liên hiệp Hội Phú Yên đã thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đề ra trong năm 2016, 100% cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 02 cán bộ, viên chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Tại Hội nghị, cán bộ, công nhân viên chức Liên hiệp Hội cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp vào kết quả hoạt động của đơn vị và Công đoàn, đồng thời đề xuất nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Liên hiệp Hội, đặc biệt là có phương hướng để nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên chức.

Năm 2017, cơ quan Liên hiệp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Đặc biệt chú trọng các mặt công tác trọng tâm như: Tập hợp đội ngũ trí thức; Thực hiện công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội, tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; nghiên cứu khoa học và từng bước mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Link 

Tin, bài: Thùy Trang 
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 315
accessibility Hôm qua: 2.975
account_circle Trong tháng: 75.857
account_box Trong năm: 352.875
supervisor_account Tổng truy cập: 365.852