Liên hiệp Hội Phú Yên triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2018

Cập nhật lúc:   08:03:31 - 26/02/2018 Số lượt xem:   314 Người đăng:   Nguyễn Thị Thuỳ Trang
Quang cảnh Cuộc họp BCH Quang cảnh Cuộc họp BCH
Ngay những ngày đầu năm 2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:
Tổ chức tốt việc học tập quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến CB, CNV và hội viên; Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND Tỉnh; Thực hiện việc tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội; Thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, chủ động đề xuất phản biện một số dự án tác động lớn đến phát triển KT-XH, QP-AN của Tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tổ chức các Hội thảo khoa học nhằm chuyển giao tiến bộ KH-KT cho nhân dân góp phần thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển bền vững của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ Tỉnh lần thứ 3 (2017-2018); Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh lần thứ 8 (2018 – 2019); Nâng cao chất lượng các chuyên mục trên Tạp chí Trí thức, thường xuyên cập nhật thông tin trên Website của Liên hiệp Hội phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức các hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên; Tăng cường đề xuất hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế; chủ động phối hợp cùng các Hội thành viên xây dựng, đề xuất các đề tài, dự án khoa học để tìm kiếm các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh, tăng cường công tác vận động chính sách, tích cực vận động các nguồn lực của các tổ chức trong nước, các tổ chức quốc tế hỗ trợ các hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh và các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc; Đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật; nâng cao tính ứng dụng thực tiễn vào đời sống, góp phần cải thiện thu nhập cho người dân cùng các hoạt động khác nhằm xây dựng Liên hiệp Hội Tỉnh ngày càng phát triển.
 
Tin, ảnh: Thùy Trang
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 1.700
accessibility Hôm qua: 4.195
account_circle Trong tháng: 75.942
account_box Trong năm: 159.761
supervisor_account Tổng truy cập: 808.964