Tiếp tục hoàn thiện môi trường và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức

Cập nhật lúc:   17:05:58 - 03/12/2018 Số lượt xem:   386 Người đăng:   Administrator
TS. Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội K&KT Việt Nam, Phó ban Chỉ đạo tổng Nghị quyết phát biểu tại buổi làm việc TS. Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội K&KT Việt Nam, Phó ban Chỉ đạo tổng Nghị quyết phát biểu tại buổi làm việc
Tại buổi làm việc với đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vừa được tổ chức tại Hà Tĩnh, nhiều đại biểu cho rằng cần tiếp hoàn thiện môi trường và tạo điều kiện thuận lợi cho trí thức hoạt động, cống hiến.
Sau khi có Nghị quyết 27, Hà Tĩnh đã không ngừng hoàn thiện môi trường và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức hoạt động cống hiến. Nhiều giải pháp, chính sách trọng dụng, đãi ngộ đào tạo, bồi dưỡng và tôn vinh trí thức đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, thu hút được trí thức trong và ngoài nước về cống hiến cho tỉnh. Việc nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ trí thức cũng như đề cao trách nhiệmđội ngũ trí thức đã tạo ra những chuyển biến tích cực.
Trong 10 năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành 30 văn bản về xây dựng đội ngũ trí thức, các chính sách thu hút nguồn nhân lực nhân tài, cơ chế chính sách và môi trường cho trí thức hoạt động cống hiến. Đội ngũ trí thức Hà Tĩnh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, gắn bó và đồng hành với sự phát triển của tỉnh nhà. Từ 30.823 trí thức năm 2008, đến tháng 12/2017 Hà Tĩnh có 35.000 trí thức, trong đó nhiều trí thức đang đảm trách những vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị, xã hội và các doanh nghiệp. Để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong tình hình mới, tỉnh tiếp tục xây dựng và triển khai cơ chế, chính sách trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là ở những ngành, lĩnh vực còn thiếu.

Bên cạnh đó trong thời gian qua, quá trình triển khai Nghị quyết đã gặp những khó khăn, hạn chế từ thực tế của địa phương như sự bất cập trong số lượng với chất lượng,ít trí thức chuyên sâu về nghiên cứu khoa học. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trí thức chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh, hoạt động nghiên cứu khoa học chưa gắn liền với ứng dụng thực tiễn. Việc thu hút trí thức có trình độ cao cũng như môi trường để trí thức lao động, cống hiến còn gặp khó khăn, vai trò vị thế, hoạt động của các hội trí thức hiệu quả chưa cao.

Từ kết quả thực tiễn, các đại biểu cũng đã đề xuất, kiến nghị cần xem xét và hệ thống lại mô hình tổ chức Liên hiệp các Hội K&KT, xác định rõ nội hàm của khái niệm “trí thức” cho phù hợp với tình hình mới, đồng thời cần hoàn thiện hệ thống văn bản tạo hành lang pháp lý, đảm bảo quyền lợi cũng như xây dựng môi trường và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức. Bên cạnh đó cần nâng cao chất lượng hoạt động, tập hợp đội ngũ trí thức, nắm tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ trí thức để có cơ chế phù hợp, tạo diễn đàn để trí thức được đóng góp tiếng nói của mình cho sự phát triển kinh tế, xã hội chung của địa phương, đất nước.
 
Tác giả bài viết: Thái Sơn
Nguồn: www.vusta.vn ngày 10/05/2018
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 480
accessibility Hôm qua: 3.228
account_circle Trong tháng: 34.591
account_box Trong năm: 696.864
supervisor_account Tổng truy cập: 1.346.067