Ban Đối ngoại Trung ương Đảng làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Cập nhật lúc:   15:03:54 - 19/04/2019 Số lượt xem:   210 Người đăng:   Administrator
Ngày 18/4, Đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Phó Trưởng ban, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã có buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) về công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian vừa qua.
Tham gia đoàn công tác của Ban Đối ngoại Trung ương (Ban ĐNTW) có đồng chí Nguyễn Hoàng Vân, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Nhân dân, lãnh đạo và chuyên viên một số Vụ của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng. Về phía Liên hiệp Hội Việt Nam có Phó chủ tịch Nghiêm Vũ Khải, các đồng chí Phó Tổng thư ký Lê Công Lương và Lê Duy Tiến, Trưởng Ban Tổ chức và Chính sách Hội Nguyễn Quyết Chiến và cán bộ Ban Hợp tác Quốc tế.
 
Đồng chí Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cập nhật về tình hình hoạt động hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Liên hiệp Hội Việt Nam đã báo cáo với Đoàn về kết quả hợp tác quốc tế nổi bật trong thời gian qua, những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị với Ban ĐNTW một số biện pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm triển khai ngày càng hiệu quả chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, trong đó có hoạt động đối ngoại nhân dân. Hoạt động đối ngoại của Liên hiệp Hội Việt Nam trong những năm gần đây đã được thực hiện trên tinh thần nghiêm túc quán triệt đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan cũng như sự tham gia tích cực của các tổ chức thành viên và đơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam. Hoạt động hợp tác quốc tế đã góp phần mở rộng quan hệ đối tác với nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế; tiếp thu kinh nghiệm và nguồn lực để thực hiện chức năng tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam. Hằng năm các tổ chức KH&CN trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam đã huy động được khoảng 100 dự án tài trợ nước ngoài để triển khai trên nhiều địa phương các hoạt động chuyển giao công nghệ, tư vấn, đào tạo nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, cải thiện đời sống, xây dựng nông thôn mới và nhiều hoạt động thiết thực khác.

Đồng thời, hoạt động hợp tác quốc tế và các nghiên cứu khoa học gần đây đã mang lại nhiều kinh nghiệm tốt để Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện ngày càng hiệu quả nhiệm vụ tư vấn phản biện, giám định xã hội, đề xuất cơ chế chính sách, pháp luật về phát triển KH&CN, đào tạo nhân lực chất lượng cao, truyền thông phổ biến kiến thức và đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức hội. Liên hiệp Hội Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia công tác chính trị đối ngoại theo chủ trương của Đảng và Nhà nước như đóng góp cho Báo cáo rà soát định kỳ UPR chu kỳ III, báo cáo Phát triển bền vững 2018; tham dự Diễn đàn Nhân dân ASEAN, Á-Âu…

Liên hiệp Hội Việt Nam đã phản ảnh với Đoàn những bất cập, hạn chế trong một số quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động hợp tác quốc tế nói chung và công tác phê duyệt, triển khai các dự án của các tổ chức thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam nói riêng; đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tăng cường công tác thông tin đối ngoại, tập huấn, đào tạo lực lượng hoạt động đối ngoại nhân dân về nghiệp vụ, nhận thức chính trị phù hợp với yêu cầu hiện nay.

Tại cuộc làm việc, Liên hiệp Hội Việt Nam đã đề nghị Ban ĐNTW ủng hộ và tạo điều kiện để Liên hiệp Hội Việt Nam đăng cai tổ chức thành công Hội nghị CAFEO 38 năm 2020 và các sự kiện đối ngoại của Liên hiệp Hội Việt Nam; phối hợp với các ban của Đảng tham mưu để Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoạt động đối ngoại nhân dân cũng như các chính sách nhằm phát huy vai trò của trí thức trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế. 
 
Đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Phó Trưởng ban, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Phó Trưởng ban, Ban ĐNTW ghi nhận những kiến nghị, đồng thời đánh giá cao các kết quả hoạt động hợp tác quốc tế cũng như những đóng góp của Liên hiệp Hội Việt Nam vào sự nghiệp đối ngoại nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Đồng chí đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục phát huy các thành tựu đạt được, đặc biệt chú trọng hơn nữa công tác tập hợp vận động trí thức KH&CN người Việt Nam ở nước ngoài; huy động, hướng dẫn các tổ chức thành viên tham gia các cơ chế hợp tác đa phương; nghiên cứu kinh nghiệm, huy động các nguồn lực quốc tế để các hoạt động hợp tác quốc tế đi vào thực chất, phục vụ công tác chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của tổ chức. Liên hiệp Hội Việt Nam cần tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao năng lực của mình; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tham mưu cho các cơ quan của Đảng và Nhà nước đánh giá đúng vai trò, vị thế và tạo điều kiện để Liên hiệp Hội Việt Nam hoàn thành xuất sắc sứ mệnh phục vụ sự phát triển của đất nước cũng như hội nhập quốc tế trong tình hình mới. 
 
Tác giả bài viết: Thảo Đặng, Ban HTQT, LHHVN
Nguồn: www.vusta.vn ngày 19/04/2019
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 1.129
accessibility Hôm qua: 5.318
account_circle Trong tháng: 179.277
account_box Trong năm: 970.735
supervisor_account Tổng truy cập: 1.619.938