Tấm gương cống hiến hết mình vì sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc

Cập nhật lúc:   10:15:38 - 20/03/2018 Số lượt xem:   614 Người đăng:   Administrator
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gắn Huân chương Sao Vàng cho nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Văn phòng Chính phủ ngày 5/1/2008 - Ảnh: TTXVN Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gắn Huân chương Sao Vàng cho nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Văn phòng Chính phủ ngày 5/1/2008 - Ảnh: TTXVN
Một tổn thất lớn đối với Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta: Ðồng chí Phan Văn Khải với tên gọi thân thương anh Sáu Khải - vừa vĩnh biệt chúng ta!
Ðược trui rèn và trưởng thành qua đấu tranh cách mạng, thực tế lãnh đạo, điều hành các cấp với nhiệt thành và nỗ lực không ngừng, đồng chí Phan Văn Khải đã có nhiều đóng góp lớn đối với sự nghiệp của Ðảng và dân tộc. Ðồng chí đã được trao giữ nhiều trọng trách lãnh đạo. Hết lòng vì sự nghiệp cách mạng, dù ở cương vị nào, đồng chí luôn đặt lợi ích của đất nước, của dân tộc và nhân dân lên hàng đầu.

Sinh ra trên mảnh đất Củ Chi - “Ðất thép thành đồng”, năm 1947, đồng chí bắt đầu tham gia cách mạng trên mảnh đất Gia Ðịnh, sau đó tập kết ra Bắc và được đào tạo bài bản tại Ðại học Kinh tế quốc dân Matxcơva (Liên Xô trước đây). Thời kỳ đất nước bước vào đổi mới, với cương vị người đứng đầu, cùng với Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Văn Khải đã có suy nghĩ, tư duy hết sức sáng tạo, để kêu gọi thu hút đầu tư, đưa kinh tế TP Hồ Chí Minh phát triển, mở ra cơ hội đột phá trong hội nhập quốc tế.

Khi đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Chính phủ, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, góp phần đưa đất nước tự tin, vững bước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Cùng Chính phủ, đồng chí được nhớ đến như một vị Thủ tướng đã nỗ lực đưa đất nước vượt qua khó khăn của cuộc khủng hoảng tiền tệ ở châu Á. Ngoài ra, có thể kể tới những mốc son trong thời kỳ này là việc thúc đẩy quan hệ bình thường hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, bãi bỏ hoàn toàn việc cấm vận, bao vây về kinh tế của Mỹ và các cường quốc phương Tây; Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), chính thức hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, đưa vị thế đất nước lên một tầm cao mới.

Ngoài những quyết sách lớn mang tầm chiến lược quốc gia, đồng chí cũng là vị Thủ tướng chủ động đối thoại với doanh nghiệp, sâu sát giải quyết vướng mắc của kinh tế tư nhân, thúc đẩy nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ðồng chí còn là vị Thủ tướng gắn bó với công cuộc “xóa đói, giảm nghèo”, quan tâm tăng đầu tư ngân sách và các nguồn lực, đề ra nhiều cơ chế, chính sách để xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống cho hàng triệu hộ nông dân trong cả nước. Ðồng chí kế thừa xuất sắc sự nghiệp đổi mới do Ðảng lãnh đạo, phát huy những thành tựu quan trọng từ các Thủ tướng tiền nhiệm. Di sản của đồng chí để lại, ngoài sự đóng góp góp phần mang lại nhiều thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội đất nước, còn là những kinh nghiệm hết sức quý báu về điều hành kinh tế vĩ mô.

Ðồng chí Phan Văn Khải là một đảng viên trung kiên, là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, về tinh thần cống hiến hết mình vì sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của đất nước. Ðồng chí mất đi nhưng hình ảnh một Thủ tướng hết lòng vì công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế của đất nước sẽ còn sống mãi trong chúng ta.

Với lòng thương tiếc vô hạn đối với đồng chí Phan Văn Khải, chúng ta nguyện vững bước trên con đường cách mạng của Ðảng ta, nhân dân ta, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đưa đất nước sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 4.418
accessibility Hôm qua: 4.972
account_circle Trong tháng: 96.592
account_box Trong năm: 623.890
supervisor_account Tổng truy cập: 1.273.093