Phú Yên thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Cập nhật lúc:   09:47:39 - 19/04/2019 Số lượt xem:   590 Người đăng:   Administrator
Đường bê tông qua xã Hòa Trị (huyện Phú Hòa) Đường bê tông qua xã Hòa Trị (huyện Phú Hòa)
Trong thời gian qua, với ý chí, quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, đảm bảo số xã đạt chuẩn theo kế hoạch đề ra.
Ngoài việc chú trọng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Phú Yên cũng tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có các công trình giao thông, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tính đến tháng 3/2019 toàn tỉnh đạt bình quân 15,83 tiêu chí/xã; có 47 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 53,41%); có 3/9 đơn vị hành chính cấp huyện có 100% số xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (TP.Tuy Hòa, huyện Tây Hòa, huyện Phú Hòa), trong đó huyện Tây Hòa đã đạt 09/09 tiêu chí huyện nông thôn mới, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Hội đồng thẩm định xét duyệt, trình công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.

Song song với đó, Chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn tại các xã thuộc khu vực miền núi đã được Sở Giao thông Vận tải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện; đến nay, các xã thuộc khu vực miền núi của tỉnh có một mạng lưới giao thông rộng khắp đến tận các buôn làng xa xôi. Ngoài ra, nhờ triển khai hiệu quả một số mô hình sản xuất tại các địa phương đã góp phần giải quyết việc làm, mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân như: Mô hình chăn nuôi bò thịt, sản xuất lúa chất lượng, thâm canh cây mít, nuôi cá lóc thương phẩm. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn ngày một thay đổi và đời sống người dân được nâng lên rõ rệt, số hộ nghèo giảm đáng kể.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác vận động, tuyên truyền về Chương trình xây dựng nông thôn mới của chính quyền địa phương vẫn còn hạn chế, chưa có nhiều phong trào nổi bật; số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới không giữ vững tiêu chí vẫn còn...
Trong năm 2019, Phú Yên phấn đấu có 53 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 60%; bình quân tiêu chí/xã của toàn tỉnh đạt 16 tiêu chí/xã. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo Kế hoạch số 65/KH-UBND và Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh. Đồng thời, xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới và không để phát sinh nợ mới; đẩy mạnh huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giải ngân 100% vốn được giao cho Chương trình.

Để thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu trên, theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến các đơn vị, địa phương cần triển khai thực hiện Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn, thực hiện từng tiêu chí phải đảm bảo chất lượng, không chạy theo thành tích; các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn trước quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm chính trị của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở ban ngành, các hội đoàn thể chính trị xã hội trong việc tổ chức và thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới gắn với các hoạt động cụ thể, có ý nghĩa để người dân là chủ thể chính trong quá trình thực hiện. Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhất là các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới; xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới...
 
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 1.277
accessibility Hôm qua: 1.640
account_circle Trong tháng: 164.114
account_box Trong năm: 110.532
supervisor_account Tổng truy cập: 2.144.397