Thành kính tưởng nhớ Người, nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người (*)

Cập nhật lúc:   08:46:42 - 20/05/2020 Số lượt xem:   35 Người đăng:   Administrator
Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: KIỀU MY Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: KIỀU MY
(Trích phát biểu của đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
Hôm nay, ngày 19/5/2020, tại Khu di tích Nhà thờ Bác Hồ (xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Sơn Hòa tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020). Trong giờ phút thiêng liêng đầy xúc động này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, là Anh hùng Giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, Người đã suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Trước khi đi xa, Người đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta một di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin sẽ mãi mãi tỏa sáng, là kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn dân ta. 
Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên những thành tựu hết sức kỳ diệu, đó là: Thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước ta trở thành một nước độc lập, thống nhất, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng được một đảng cộng sản kiên định, mang bản chất giai cấp công nhân, đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc Việt Nam; một nhà nước của dân, do dân, vì dân với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. “Việt Nam - Hồ Chí Minh” thật sự đã trở thành biểu tượng của niềm tin, ý chí, lương tâm và phẩm giá của dân tộc Việt Nam và nhân loại trên toàn thế giới. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại những di sản vô giá cho Đảng ta, nhân dân ta, mà còn để lại cho nhân dân thế giới, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế tinh thần dân tộc và tinh hoa văn hóa của thời đại mang tính nhân văn sâu sắc. Cuộc đời và sự nghiệp của Người được tỏa sáng trong từng việc làm, từng cử chỉ, từng mối quan hệ với đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế. Điểm cốt lõi trong tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh là lòng yêu nước, thương dân, thương yêu con người và niềm tin đối với con người hết sức bao la, sâu sắc, tất cả vì con người, tất cả do con người. Đó là một nhân sinh quan, một triết lý sống rất nhân văn, là đạo đức cách mạng của người cộng sản. Người quan niệm: “Nghĩ cho cùng… mọi vấn đề là vấn đề ở đời và làm người. Ở đời và làm người là phải thương nước, thương dân, thương nhân loại…”. Chính vì vậy, suốt cuộc đời, Người đã đấu tranh chống áp bức, bất công, đem lại cuộc sống tự do, hạnh phúc cho nhân dân, cho dân tộc, cho nhân loại. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà tư tưởng lỗi lạc, mà còn là một nhà hoạt động thực tiễn đầy tài năng; không chỉ là một nhà chính trị vĩ đại mà còn là một nhà văn hóa kiệt xuất. 
Với những cống hiến xuất sắc cho dân tộc và nhân loại, Đại Hội đồng UNESCO (tháng 11/1987) thông qua Nghị quyết về kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Anh hùng Giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. 
Nghị quyết nêu rõ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội…”; “những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật chính là sự kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam; và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc mong muốn được khẳng định bản sắc văn hóa của mình và mong muốn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau của các dân tộc”. Đây chính là sự ghi nhận của một tổ chức quốc tế lớn thuộc Liên Hợp Quốc về những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh chung của dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; đồng thời là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam và của cả bạn bè quốc tế… 
Ở Phú Yên, từ tháng 10/1930, sau khi thành lập được Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên thì ảnh hưởng của Đảng lan rộng nhanh chóng trong toàn tỉnh. Tổ chức đảng không ngừng lớn mạnh và đã lãnh đạo giành chính quyền toàn tỉnh trong Cách mạng Tháng Tám và sau đó cùng cả nước tiến hành 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đầy hy sinh gian khổ. Đảng bộ và nhân dân Phú Yên đã một lòng đi theo ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ, cùng với cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 
Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố bạn, Đảng bộ và nhân dân Phú Yên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, tự lực tự cường, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định đời sống, từng bước vươn lên giành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng khá; các kết cấu hạ tầng quan trọng ngày càng được quan tâm đầu tư xây dựng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Văn hóa - xã hội nhiều mặt phát triển, quốc phòng - an ninh ngày càng được củng cố và tăng cường, đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới, khởi sắc hơn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều tiến bộ. 
Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là thời điểm tỉnh ta vừa tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả qua triển khai thực hiện cho thấy, việc học tập và làm theo gương Bác đã trở thành công việc thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Nhiều mô hình, hoạt động, cách làm hay, thiết thực, sáng tạo, phong phú trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Chúng ta khẳng định rằng, thực hiện tốt việc học tập và làm theo gương Bác chính là sự thể hiện quyết tâm kế tục sự nghiệp và bày tỏ tấm lòng biết ơn của chúng ta đối với Bác Hồ kính yêu. 
Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để chúng ta thành kính tưởng nhớ Người, cùng nhau ôn lại thân thế và sự nghiệp của Người, nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Trong niềm phấn khởi, tin tưởng trước những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Yên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng và phát triển quê hương Phú Yên ngày càng văn minh, giàu đẹp; trước mắt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
 
-----------
(*) Tựa đề do tòa soạn đặt
Nguồn: Báo Phú Yên ngày 20/5/2020
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 1.338
accessibility Hôm qua: 3.842
account_circle Trong tháng: 162.099
account_box Trong năm: 359.770
supervisor_account Tổng truy cập: 2.393.635