Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tài chính ngân sách những tháng cuối năm

Cập nhật lúc:   15:01:59 - 29/07/2020 Số lượt xem:   82 Người đăng:   Administrator
ảnh minh họa ảnh minh họa
UBND tỉnh vừa có Công văn yêu cầu các đơn vị và địa phương đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020.
Công văn nêu rõ: Từ đầu năm đến nay, tình hình hạn hán xảy ra trên địa bàn tỉnh, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội và hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng. Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã triển khai kịp thời, quyết liệt các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; hoạt động sản xuất - kinh doanh và sinh hoạt của người dân đã dần trở lại bình thường, các mục tiêu kinh tế lớn của tỉnh vẫn giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội ổn định.
Tuy nhiên, diễn biến của đại dịch Covid-19 còn phức tạp, nguy cơ tái bùng phát cao. Để thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, chi ngân sách bên cạnh đáp ứng nguồn lực cho đầu tư phát triển nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đảm bảo thực hiện các lĩnh vực sự nghiệp, các chính sách an sinh xã hội theo dự toán, còn phải ưu tiên cho các hoạt động ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ trực tiếp cho người dân, dự kiến cân đối ngân sách địa phương, đặc biệt là ngân sách cấp tỉnh cả năm sẽ khó khăn.
Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu ngân sách theo quy định; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kết hợp với các biện pháp hỗ trợ khác nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, thu hút các nguồn vốn đầu tư mới, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, từ đó quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 theo dự toán HĐND tỉnh đã quyết định.
Chủ đầu tư dự án các cấp tỉnh, huyện, xã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước; tập trung thực hiện hoặc chủ động đề xuất các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, rào cản trong quản lý đầu tư và xây dựng, nhất là vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục cấp phép xây dựng, đấu thầu,... tạo điều kiện thuận lợi tối đa để thực hiện các dự án. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất phương án để cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.
Ngân sách địa phương các cấp (tỉnh, huyện, xã) và các cơ quan, đơn vị triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020, cụ thể như sau:
Cơ quan tài chính các cấp địa phương (tỉnh, huyện, xã) tham mưu UBND cùng cấp điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương; chủ động sắp xếp, cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết.
Cùng với đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, tài nguyên,...; thực hiện các kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước.
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 219
accessibility Hôm qua: 830
account_circle Trong tháng: 210.250
account_box Trong năm: 525.443
supervisor_account Tổng truy cập: 2.559.308