Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII diễn ra từ ngày 13-16/10

Cập nhật lúc:   10:04:07 - 13/10/2020 Số lượt xem:   28 Người đăng:   Administrator
Một tiết mục nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: MINH NGUYỆT Một tiết mục nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: MINH NGUYỆT
Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 30/5/2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm; được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 13-16/10, tại Nhà văn hóa Diên Hồng (TP Tuy Hòa).
Dự đại hội có 318 đại biểu chính thức đại diện cho bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết của hơn 43.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. 
Với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xây dựng tỉnh Phú Yên phát triển nhanh và bền vững”, đại hội lần này có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; thực hiện công tác nhân sự theo quy định của Điều lệ Đảng, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, quân và dân Phú Yên. Đại hội được tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng, đất nước trải qua gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh 1991), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011-2020). Đây cũng là thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh vui mừng, phấn khởi trước những kết quả to lớn sau hơn 30 năm tái lập tỉnh; 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng. Nhiệm kỳ qua, Phú Yên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, đạt 14/18 chỉ tiêu đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đặc biệt, năm 2020 - năm cuối của nhiệm kỳ, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song tỉnh đã từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. 
Theo chương trình, chiều nay (13/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 bắt đầu làm việc, thực hiện các nội dung theo quy định, quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng; hướng dẫn thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 391
accessibility Hôm qua: 481
account_circle Trong tháng: 301.657
account_box Trong năm: 499.537
supervisor_account Tổng truy cập: 2.533.402