Phản biện để giảm thiểu việc khiếu kiện liên quan đến đất đai

Cập nhật lúc:   08:51:20 - 03/10/2022 Số lượt xem:   267 Người đăng:   Administrator
Ðồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị PBXH đối với dự án Luật Ðất đai (sửa đổi) tại điểm cầu Phú Yên. Ảnh: THÚY HẰNG Ðồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị PBXH đối với dự án Luật Ðất đai (sửa đổi) tại điểm cầu Phú Yên. Ảnh: THÚY HẰNG
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa tổ chức hội nghị trực tuyến phản biện xã hội (PBXH) đối với dự án Luật Ðất đai (sửa đổi) nhằm góp phần hoàn thiện dự án luật trước khi trình Quốc hội ch
Theo ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, góp phần giải quyết các vụ việc khiếu kiện hiện nay liên quan đến đất đai. 
Tác động đến mọi mặt của đời sống 
Tại hội nghị PBXH, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013, sau hơn 8 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai, công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, Luật Đất đai đã bộc lộ những hạn chế, gây khó khăn, vướng mắc, chưa đáp ứng tốt yêu cầu của tình hình mới trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Trong thời gian qua, MTTQ Việt Nam rất quan tâm tới việc xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bởi dự án luật này tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, chính trị, môi trường, quốc phòng - an ninh, tác động đến mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. 
Trên cơ sở định hướng các nội dung phản biện, tại hội nghị, các đại biểu là chuyên gia, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ làm công tác mặt trận các cấp đã tập trung phản biện tám vấn đề. Trong đó tập trung vào tính thống nhất, đồng bộ, khắc phục chồng chéo giữa Luật Đất đai (sửa đổi) với các quy định khác của pháp luật; trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước các cấp và quyền chủ thể của Nhân dân, quyền của tổ chức, cá nhân sử dụng đất; việc thể chế hóa các quy định liên quan đến MTTQ Việt Nam trong Luật Đất đai (sửa đổi); quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; phạm vi lấy ý kiến Nhân dân trong quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, giảm khiếu kiện... 
Quan tâm đến lợi ích người dân 
Đất đai là vấn đề nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế và xã hội, mọi người dân. Qua thực tế giám sát mới đây của đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2022 tại một số xã, phường, huyện, thị xã, thành phố và Sở TN-MT, cho thấy đa số các lượt tiếp công dân tập trung ở lĩnh vực đất đai, chủ yếu là việc bồi thường, hỗ trợ về đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tranh chấp quyền sử dụng đất giữa các cá nhân... Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng vậy, chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không thỏa đáng, yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đòi lại đất cũ, phản ánh lấn chiếm đất đai, phản ánh hành vi hành chính trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, tố cáo hành vi vi phạm của cán bộ công chức khi thực hiện nhiệm vụ… Nguyên nhân dẫn đến việc khiếu nại, tố cáo là do chính sách, pháp luật về đất đai còn nhiều hạn chế, bất cập, chồng chéo, thiếu thống nhất, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, tạo kẽ hở để không ít cá nhân, tổ chức lợi dụng, tham nhũng, trục lợi, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước; chưa xử lý tốt các mối quan hệ lớn trong quản lý, sử dụng đất và những tồn tại, vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất do lịch sử để lại và từ yêu cầu mới của thực tiễn. Việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai có lúc, có nơi còn chưa kịp thời, dứt điểm và chưa đúng pháp luật; còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm… 
Nhìn nhận về vấn đề này, tại hội nghị PBXH đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà cho biết, trong những năm qua, Luật Đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước. Tuy nhiên, công tác quản lý và sử dụng đất vẫn chưa theo kịp tiến trình phát triển của thực tiễn. Do đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Luật Đất đai (sửa đổi) cần đặt lợi ích của Nhân dân, của đất nước lên cao nhất, quan tâm đến lợi ích của người dân ngay trong từng chính sách cụ thể. 
Các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc. Đặc biệt là những nội dung liên quan đến việc thể chế mục tiêu chính sách, giải pháp và điều kiện thực hiện chính sách liên quan đến lĩnh vực đất đai; chế định những nội dung quan trọng liên quan đến vấn đề tài chính và định giá đất đai, về thu hồi đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư nhằm đảm bảo mọi quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất và quyền của người bị thu hồi đất sẽ được đảm bảo công bằng, chia sẻ lợi ích. 
                                                                Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 3
accessibility Hôm qua: 350
account_circle Trong tháng: 330.622
account_box Trong năm: 111.126
supervisor_account Tổng truy cập: 3.106.564