Phú Yên tổ chức Hội thảo tham vấn Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu phát triển Phú Yên đến năm 2030

Cập nhật lúc:   09:42:17 - 07/03/2018 Số lượt xem:   391 Người đăng:   Administrator
Quang cảnh Hội thảo Quang cảnh Hội thảo
Sáng nay, ngày 07/3/2018, tại Tp. Tuy Hòa, Ban chỉ đạo phát triển bền vững tỉnh tổ chức Hội thảo tham vấn triển khai thực hiện kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 của tỉnh Phú Yên.
Tại hội thảo, các đại biểu được nghe báo cáo quá trình xây dựng dự thảo kế hoạch hành động quốc gia với các mục tiêu tổng quát đến năm 2030 nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển, xây dựng một xã hội Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, bao trùm, dân chủ, công bằng, văn minh và bền vững. Ở Phú Yên, mục tiêu trong kế hoạch hành động đến năm 2030 được xây dựng dựa trên nội dung của 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể của kế hoạch hành động quốc gia vì sự phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương ứng với thực tiễn, khả năng và các ưu tiên của Phú Yên trong từng giai đoạn. Các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh tập trung: chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi; xóa đói, đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững; đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người; đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục, tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người...  Phấn đấu đưa Phú Yên đạt mức phát triển bằng và vượt qua mức trung bình của cả nước.
Tác giả bài viết: Thùy Trang
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 2.113
accessibility Hôm qua: 3.820
account_circle Trong tháng: 95.339
account_box Trong năm: 519.004
supervisor_account Tổng truy cập: 1.168.207