TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Cập nhật lúc:   14:53:03 - 03/10/2017 Số lượt xem:   69
Tổ chức, hoạt động của hội đồng khoa học và công nghệ Tổ chức, hoạt động của hội đồng khoa học và công nghệ
Quyết định số 04 ngày 02 tháng 2 năm 2010 của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học – kỹ thuật
Quyết định số 04 ngày 02 tháng 2 năm 2010 của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học – kỹ thuật tỉnh Phú Yên, Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ.

 
Tạp chí trí thức số Xuân Giáp Ngọ 2014
Số Lượt Truy Cập
Day counter: 219154
123