DỮ LIỆU CHUYÊN GIA

Cập nhật lúc:   17:19:59 - 13/12/2017 Số lượt xem:   893 Người đăng:   Administrator
Để phát huy thế mạnh liên ngành của Liên Hiệp Hội và tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức Phú Yên thông qua các hoạt động thực tiễn nhằm phục vụ nhiệm vụ của Liên Hiệp hội về tư vấn, ph
Để phát huy thế mạnh liên ngành của Liên Hiệp Hội và tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức Phú Yên thông qua các hoạt động thực tiễn nhằm phục vụ nhiệm vụ của Liên Hiệp hội về tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo tinh thần Chỉ thị 45/CT-TW ngày 14/11/1998 của Bộ chính trị, Chỉ thị 14/2000/CT-TTg ngày 1/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ "về việc triển khai các biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam" và Quyết định 22/2002/QĐ-TTg ngày 30/1/2002 của Thủ tướng Chính phủ "về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên Hiệp Hội".

Liên Hiệp Hội Phú Yên tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia thuộc các ngành khoa học khác nhau nhằm lựa chọn những chuyên gia đầu ngành của tĩnh để sẵn sàng tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội phục vụ các dự án phát triển của tỉnh.

MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ:

Qua các cuộc nghiên cứu và thảo luận liên quan đến việc đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của Liên Hiệp Hội và các Hội thành viên, vấn đề phát huy thế mạnh liên ngành của Liên Hiệp Hội, phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ chuyên gia thông qua các hoạt động thực tiễn đã trở thành một nhu cầu bức xúc và một ưu tiên hàng đầu.

Cơ sở dữ liệu sẽ là căn cứ để Liên Hiệp Hội huy động các chuyên gia cho việc hình thành các Hội đồng khoa học, các Hội đồng tư vấn, phản biện và cho việc triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học trong tỉnh. Cơ sở dữ liệu sẽ được thường xuyên cập nhật và được cung cấp danh sách và hồ sơ chuyên gia cho tỉnh sử dụng khi cần thiết.

Tất cả các chuyên gia có mong muốn, tự thấy có đủ năng lực tham gia và đáp ứng các điều kiện sau đều có thể đăng ký để có tên trong "Cơ sở dữ liệu":

Đã tốt nghiệp đại học.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm đối với loại chuyên môn mà bản thân chuyên gia coi là "chuyên môn thông thạo của mình"
Các chuyên gia là Việt kiều có thể tham gia đăng ký theo những điều kiện tương tự các chuyên gia Việt Nam.

1. CÁCH ĐIỀN VÀO MỤC "LOẠI CÔNG VIỆC CÓ KINH NGHIỆM":

Các "Loại công việc" nói ở đây bao gồm các việc mang tính chất "chất xám" (các hoạt động nghên cứu, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật) cần thiết cho các giai đoạn khác nhau của các chương trình, các dự án phát triển.

Chỉ nên đánh dấu vào những loại công việc mà đồng chí đã thực hiện thành công trong vòng 5 năm trở lại đây. Nếu đồng chí có kinh nghiệm về nhiều loại công việc khác nhau thì cũng chỉ nên đánh dấu vào 1-2 loại công việc được thực hiện nhiều nhất và thành công nhất.

Nếu "Loại công việc có kinh nghiệm" của đồng chí không thuộc một trong những việc đã có tên trong form đăng ký này thì đồng chí đánh dấu vào mục "Loại công việc khác" và cho biết cụ thể (vắn tắt) nội dung của loại việc đó.

Xin chú ý rằng "Loại công việc có kinh nghiệm" có thể có hoặc không có quan hệ với công việc chính mà đồng chí đang làm, chẳng hạn :

Đồng chí đang giảng dạy bình thường về quản trị kinh doanh ở một trường đại học, nhưng đồng chí đã có kinh nghiệm qua việc chủ trì thực hiện với những kết quả nổi bật, trong một vài cuộc điều tra cơ bản về kinh tế - xã hội. Vậy xin đồng chí đánh dấu vào mục "Điều tra khảo sát...". Tuy nhiên, nếu trong cùng một thời gian, đồng chí đồng chí còn thu được những kinh nghiệm thành công qua việc trực tiếp tham gia đào tạo theo mục tiêu cụ thể cho một số dự án, đồng chí có thể đánh dấu vào cả hai mục "Khảo sát ..." và "Đào tạo".
Trong 5 năm đồng chí vừa nghiên cứu một số vấn đề quản lý vĩ mô, vừa tham gia soạn thảo một số dự luật đồng thời đồng chí cũng có kinh nghiệm trong việc quản lý thành công một số dự án viện trợ nước ngoài. Vậy đồng chí có thể đánh dấu vào cả hai mục "Nghiên cứu, soạn thảo chính sách .." và "Quản lý, điều phối dự án
2. CÁCH ĐIỀN VÀO MỤC "CHUYÊN MÔN THÔNG THẠO" :

Các chuyên môn nói ở đây bao gồm :

Kỹ thuật
Kinh tế
Tài chính
Xã hội
Môi trường
Pháp lý
Tổ chức
Chuyên ngành khác (nêu cụ thể)
Xác định chuyên môn thông thạo như sau:

Đánh dấu 1 hoặc 2 loại chuyên môn mà đồng chí đã từng thực hiện thành thạo với tính cách là một chuyên gia và đã có những kinh nghiệm thành công trong vòng 5 năm trở lại đây. Xin lưu ý rằng "Chuyên môn thông thạo" không nhất thiết là chuyên môn đồngchí được cấp văn bằng.

Chẳng hạn, đồng chí tốt nghiêph đại học về cơ khí nông nghiệp, nhưng 20 năm nay, đồng chí công tác tại một Viện nghiên cứu về phát triển nông thôn và trong 5 năm gần đây, đồng chí lại thành công nhiều nhất ở cương vị Giám đốc các Dự án hoặc thư ký khoa học các đề tài về phát triển cây trồng hoặc vật nuôi. Vậy xin đồng chí đánh dấu vào mục "Kinh tế" (chứ không phải "Kỹ thuật"). Còn nếu cũng với văn bằng đó, công tác ở Viện đó, song 5 năm gần đây, đồng chí lại có những thành công trong các đè tài (hoặc dự án) về đổi mới tổ chức, cải tiến quản lý hệ thống các cơ quan bảo vệ thực vật hoặc hệ thống thú y ... thì xin hãy đánh dấu vào mục "Phát triển thể chế / tổ chức"

3. CÁCH ĐIỀN VÀO MỤC "LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG QUEN THUỘC":

Sau khi đã xác định Loại công việc có kinh nghiệm theo hướng dẫn trên (chẳng hạn loại việc đó là : "Chuẩn bị dự án, nghiên cứu khả thi, tiền khả thi") và xác định loại chuyên môn thông thạo theo hướng dẫn (chẳng hạn loại chuyên môn đó là "Pháp lý" và "Kinh tế"). Ở mục này, xin hãy xác định lĩnh vực hoạt động quen thuộc của đồng chí. "Lĩnh vực hoạt động quen thuộc" ở đây có thể hiểu là những lĩnh vực mà đồng chí am hiểu, đã tích lũy được nhiều tư liệu đến mức có thể tiến hành "Loại công việc có kinh nghiệm" nói trên và vạn dụng loại "Loại chuyên môn thông thạo" nói trên một cách thuận lợi và cho kết quả tốt nhất.

Sau khi xác định đúng lĩnh vực (hoặc những lĩnh vực) quen thuộc nhất, xin đồng chí điền tên và mã số tương ứng vào vị trí đã xác định trên Phiếu đăng ký. "Lĩnh vực hoạt động quen thuộc" mà đồng chí đưa vào Phiếu đăng ký có thể là một hoặc một số trong các lĩnh vực có tên và mã số dưới đây.
4. CÁCH ĐIỀN VÀO MỤC "CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN":

Chỉ nên đưa vào mục này những dự án hoặc đề tài mà đồng chí đã hoặc đang thực hiện trong vòng 5 năm trở lại đây. Cũng có thể đưa những dự án đã thực hiện từ hơn 5 năm trước nếu những if">CÁCH ĐIỀN VÀO MỤC "CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN":

Chỉ nên đưa vào mục này dự án đó có ý nghĩa quan trong và đến nay đồng chí vẫn còn có thể thực hiện những công việc tương tự. Chỉ nên đưa vào mục này những dự án thuộc if">CÁCH ĐIỀN VÀO MỤC "CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN":

Chỉ nên đưa vào mục này "Loại công việc có kinh nghiệm" và loại "Chuyên môn thông thạo" mà đồng chí đã ghi vào Phiếu đăng ký ở phần trên.
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 273
accessibility Hôm qua: 385
account_circle Trong tháng: 231.573
account_box Trong năm: 93.706
supervisor_account Tổng truy cập: 2.922.826