Giới thiệu cuốn sách Tư vấn, phản biện và giám định xã hội - kinh nghiệm và tổ chức thực hiện

Cập nhật lúc:   15:33:53 - 18/04/2020 Số lượt xem:   284 Người đăng:   Administrator
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của các tổ chức hội là nhiệm vụ rất quan trọng, được thể hiện tại các quy định trong điều lệ hội được các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương hoặc địa phương phê duyệt. Kỹ sư Trần Ngọc Hùng – Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã xây dựng, tổng hợp và phát hành mới đây cuốn sách Tư vấn, phản biện và giám định xã hội - kinh nghiệm và tổ chức thực hiện.
Kỹ sư Trần Ngọc Hùng cho biết, tư vấn, phản biện, giám định xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Tổng hội Xây dựng Việt Nam và các hội thành viên. Trải qua hơn 36 năm hoạt động, đặc biệt từ giai đoạn 10 năm gần đây (2008 - 2018), công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Tổng hội đã đạt nhiều kết quả, được các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, được xã hội quan tâm, được các phương tiện thông tin truyền thông thuộc lĩnh vực đầu tư - xây dựng - môi trường coi là đối tác quan trọng để thực hiện nhiệm vụ.
Cuốn sách được chia làm 3 phần: 

Phần 1: Bài giới thiệu của tác giả; Bài giới thiệu của GS.Viện sỹ Đặng Vũ Minh Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; Bài giới thiệu của TS. Phan Tùng Mậu Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam;
Phần 2: Hoạt động Tư vấn phản biện giám định xã hội – Kinh nghiệm và tổ chức thực hiện: Cơ sở pháp lý của nhiệm vụ Tư vấn phản biện giám định xã hội; Phương thức triến khai nhiệm vụ Tư vấn phản biện giám định xã hội thông qua; Kết quả hoạt động Tư vấn phản biện  thông qua một số vấn đề lớn; Bài học kinh nghiệm 
Phần 3: Các bài viết: Danh mục các bài viết , tham luận về Tư vấn phản biện giám định xã hội từ năm 2009 – 2018
Từ góc nhìn của người trong cuộc sau gần nửa thế kỷ hoạt động trên nhiều lĩnh vực, ông Hùng đúc kết, để thực hiện được tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội, cần có những yếu tố sau (ông gọi là “bài học kinh nghiệm”):

Thứ nhất là, nghiên cứu kỹ mọi tác động của cơ chế chính sách, mọi quy định của pháp luật có liên quan đến vấn đề khi thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện, đặc biệt luôn nghiên cứu vai trò trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và của các chủ thể mà cơ chế chính sách quy định của pháp luật tác động.
Thứ hai là, trên cơ sở các thông tin thu nhập được qua các cơ quan quản lý, các chủ thể bị tác động, các thông tin từ báo chí, dư luận, từ các hội thành viên, hội viên, các chuyên gia, các nhà khoa học... cần sàng lọc, lựa chọn một cách khách quan, khoa học. Từ đó đề xuất các vấn đề để thực hiện tư vấn, phản biện.

Tiếp đến là, nội dung tư vấn, phản biện cần tập trung vào các kiến nghị kèm theo giải pháp một cách khách quan, trung thực, khoa học, tâm huyết, tránh tình trạng nặng “đứng ngoài” phê phán, không thấy trách nhiệm của ngành, của tổ chức mình bởi Bức xúc không làm ta vô can (tên một cuốn sách của tác giả Đặng Hoàng Giang).
Tận dụng tối đa các diễn đàn lớn, có các nhà quản lý là cán bộ cao cấp chủ trì, tham dự như các buổi gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội…; các đại hội, hội nghị tổng kết năm của bộ, các ban chỉ đạo nhà nước…

Tận dụng tối đa phương tiện truyền thông, thông qua các buổi tọa đàm trực tuyến, phỏng vấn, bài viết để thể hiện chính kiến một cách công khai, nghiêm túc, với tinh thần xây dựng.
Cần giữ mối liên hệ và hợp tác với các cơ quan để được tạo điều kiện, phối hợp triển khai tư vấn, phản biện, như với các cơ quan của Quốc hội, liên hiệp hội, các bộ và các tổ chức hữu quan khác. 
Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến, lắng nghe các kiến nghị, các giải pháp của các hội thành viên, hội viên, các nhà khoa học, quản lý; khi cần thiết, tổ chức tọa đàm tranh luận, để lựa chọn các tư vấn phản biện khách quan, khoa học nhất.

Nhận xét về cuốn sách, GS.TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, thực tế đây là những bài học vô cùng quý báu mà tác giả đã trăn trở và thu thập được sau gần nửa thế kỷ hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Đây là một tài liệu tham khảo rất cần thiết cho các hội thành viên của Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong khi thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội.

Chính trong giai đoạn này, với những kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm quản lý phong phú, được tích lũy trong suốt quá trình công tác, với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của một cán bộ lão thành trong ngành xây dựng, kỹ sư Trần Ngọc Hùng đã cùng với các hội thành viên, các hội viên của Tổng hội Xây dựng Việt Nam tiến hành nhiều hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và đã đóng góp nhiều ý kiến độc lập, khách quan, dựa trên cơ sở khoa học cho nhiều văn bản pháp luật, chiến lược, quy hoạch, các dự án đầu tư trên lĩnh vực xây dựng. Những ý kiến tư vấn, phản biện nói trên đã được các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá cao, được dư luận xã hội và các cơ quan truyền thông quan tâm”, GS. Minh cho biết thêm.
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 390
accessibility Hôm qua: 487
account_circle Trong tháng: 190.188
account_box Trong năm: 449.752
supervisor_account Tổng truy cập: 2.483.617