Hoàn thành đề tài “Nghiên cứu giải pháp đảm bảo thực thi hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trên địa bàn tỉnh Thái

Cập nhật lúc:   16:59:32 - 03/01/2018 Số lượt xem:   1254 Người đăng:   Administrator
Đề tài được Liên hiệp hội Thái Nguyên Đề tài được Liên hiệp hội Thái Nguyên
Đề tài được Liên hiệp hội Thái Nguyên triển khai từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2016
Đề tài được Liên hiệp hội Thái Nguyên triển khai từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2016 với mục tiêu đề xuất (xác định) được các giải pháp đảm bảo thực thi hoạt động TVPB&GĐXH trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên. 

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, Liên hiệp hội Thái Nguyên đã phối hợp với cơ quan chuyên môn và các chuyên gia để hoàn thành đầy đủ nội dung nghiên cứu của đề tài theo thuyết minh được phê duyệt, gồm có: Nghiên cứu tổng quan về hoạt động TV,PB&GĐXH; Đánh giá thực trạng hoạt động TVPB&GĐXH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2004 – 2014; Đề xuất được 07 giải pháp cụ thể đảm bảo thực thi hoạt động TVPB&GĐXH trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Xây dựng quy định về hoạt động TVPB&GĐXH của Liên hiệp các Hội KH&KT Thái Nguyên; Xây dựng cơ chế tài chính phục vụ hoạt động TVPB&GĐXH; Đề xuất mô hình tổ chức quản lý hoạt động TVPB&GĐXH; Xác định các đối tượng cụ thể cần lấy ý kiển TVPB&GĐXH; Xây dựng “Quy trình” thực hiện hoạt hoạt động TVPB&GĐXH; Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia TVPB&GĐXH; Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Liên hiệp hội và các đơn vị có liên quan trong hoạt động TVPB&GĐXH). Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đảm bảo thực thi hoạt động TVPB&GĐXH trên địa bàn tỉnh, cung cấp những luận cứ mang tính độc lập, khách quan, trung thực khi cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt và triển khai thực hiện các đề án, tránh sai sót lãng phí, tốn kém đầu tư của nhà nước và nhân dân. Đồng thời, Liên hiệp hội Thái Nguyên sẽ được sử dụng trực tiếp kết quả nghiên cứu để tổ chức thực hiện nhiệm vụ TVPB&GĐXH hàng năm.

Đề tài đã được Hội đồng KH&CN của Tỉnh nghiệm thu đánh giá vào ngày 2/3/2017 vừa qua. Các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá cao tinh thần nghiên cứu khoa học, trách nhiệm của cơ quan chủ trì thực hiện đề tài và thống nhất nghiệm thu đề tài xếp loại Giỏi. 
Link 

Nguồn: vusta.vn ngày 10/03/2017
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 2.250
accessibility Hôm qua: 2.164
account_circle Trong tháng: 99.882
account_box Trong năm: 523.547
supervisor_account Tổng truy cập: 1.172.750