Phản biện xã hội đề án “Quy hoạch chế biến gỗ và lâm sản tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”

Cập nhật lúc:   14:35:35 - 14/12/2017 Số lượt xem:   1090 Người đăng:   Administrator
Phản biện xã hội đề án “Quy hoạch chế biến gỗ và lâm sản tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” Phản biện xã hội đề án “Quy hoạch chế biến gỗ và lâm sản tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”
Vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận đã tổ chức phản biện xã hội Đề án “Quy hoạch chế biến gỗ và lâm sản tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận đã tổ chức phản biện xã hội Đề án “Quy hoạch chế biến gỗ và lâm sản tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. 

Quy hoạch chế biến gỗ và lâm sản tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư; Trong những năm qua, hoạt động chế biến lâm sản của tỉnh đã đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó ngành cũng còn một số khó khăn tồn tại, xuất phát từ yêu cầu thực tế trên, việc triển khai lập Quy hoạch chế biến gỗ và lâm sản tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là hết sức cần thiết nhằm bố trí hợp lý hoạt động chế biến lâm sản gắn với vùng nguyên liệu, thúc đẩy công nghiệp chế biến lâm sản của tỉnh phát triển trong thời gian tới.

Để thực hiện phản biện xã hội đề án Liên hiệp hội thành lập Hội đồng phản biện gồm 11 thành viên ở các lĩnh vực có liên quan, sau đó mỗi thành viên Hội đồng nghiên cứu báo cáo đề án quy hoạch và gửi báo cáo phản biện cá nhân cho Liên hiệp hội tổng hợp thành báo cáo phản biện chung, sau đó họp thông qua dự tháo báo cáo phản biện đề án để thảo luận, thống nhất nội dung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh báo cáo phản biện, gửi báo cáo phản biện cho Chủ đầu tư và các cơ quan chức năng có liên quan. 
Nguồn: vusta.vn ngày 07/12/2016
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 636
accessibility Hôm qua: 2.164
account_circle Trong tháng: 98.268
account_box Trong năm: 521.933
supervisor_account Tổng truy cập: 1.171.136