Quyết định về việc tổ chức thực hiện Ngày khoa hoc và công nghệ Việt Nam 18-5

Cập nhật lúc:   15:44:34 - 04/12/2017 Số lượt xem:   10
Quyết định về việc tổ chức thực hiện Ngày khoa hoc và công nghệ Việt Nam 18-5 Quyết định về việc tổ chức thực hiện Ngày khoa hoc và công nghệ Việt Nam 18-5
​NGHIÊM VŨ KHẢI
Công văn 252 /LHHVN-KHCNMT ngày 27/4/2016 về việc tổ chức thực hiện Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18 – 5 
Tạp chí trí thức số Xuân Giáp Ngọ 2014
Số Lượt Truy Cập
Day counter: 186762
123