TTTT & PBKT TTTT & PBKT

Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc

Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc
06/12/2017 11:38:17
|
​Ngày 12/9/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT

Quy định quản lý, sử dụng thông tin trên mạng truyền số liệu của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Quy định quản lý, sử dụng thông tin trên mạng truyền số liệu của các cơ quan Đảng, Nhà nước
06/12/2017 11:35:48
|
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT

Tập huấn phần mềm giám sát hệ thống mạng

Tập huấn
04/12/2017 15:22:48
|
Sáng 21/11, lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho công chức, viên chức của các Sở

Cảnh báo mã độc “đào” tiền ảo bất hợp pháp

Cảnh báo mã độc
04/12/2017 15:22:40
|
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin khi sử dụng mạng Wifi

cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin
04/12/2017 15:22:29
|
Vừa qua, Cục An toàn an ninh thông tin có công văn cảnh báo nguy cơ mất an toàn
Tạp chí trí thức số Xuân Giáp Ngọ 2014
Số Lượt Truy Cập
Day counter: 219327
123