Hội châm cứu

Hội châm cứu
14/04/2023 15:07:07
|
Giới thiệu
Hội Châm cứu tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 1526/2002/QĐ-UB, ngày 10/6/2002 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hội làm vườn

Hội làm vườn
14/04/2023 15:02:26
|
Giới thiệu
Hội Làm vườn Tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 36/QĐ-UB, ngày 17/01/1991 của UBND tỉnh Phú Yên.

Trung tâm nghiên cứu, hướng dẫn, ứng dụng, luyện tập Dưỡng sinh tâm thể tỉnh Phú Yên

Trung tâm dinh dưỡng sinh tâm thế
14/04/2023 14:58:14
|
Giới thiệu
- Trung tâm Nghiên cứu, hướng dẫn, ứng dụng, luyện tập Dưỡng sinh tâm thể (DSTT) tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 214/2005 QĐ-UB ngày 27/1/2005 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hội điều dưỡng

04/01/2023 15:44:05
|
Giới thiệu
Hội Điều dưỡng tỉnh Phú Yên được thành lập theo quyết định số 1496/QĐ-UB ngày 08 tháng 11 năm 1997 của UBND tỉnh Phú Yên.

Quỹ Hỗ trợ sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Phú Yên

14/12/2018 08:52:10
|
Giới thiệu
Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật được thành lập theo Quyết định số 1193/1998/QĐ-UB, ngày 07/7/1998 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hội Xây dựng

14/12/2018 08:48:24
|
Giới thiệu
Hội xây dựng tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 1312/1998/QĐ-UB, ngày 18/7/1998 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hội Sinh vật cảnh

14/12/2018 08:47:23
|
Giới thiệu
Hội Sinh vật cảnh tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 4434/QĐ-UB ngày 27/12/2004 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hội Khoa học Kinh tế

14/12/2018 08:44:59
|
Giới thiệu
Hội Khoa học Kinh tế tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 2341/2002/QĐ-UB, ngày 16/8/2002 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hội Y tế thôn bản

14/12/2018 08:43:46
|
Giới thiệu
Hội Y tế thôn bản tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 14/3/2011 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hội Thầy và trò trường Lương Văn Chánh

14/12/2018 08:42:52
|
Giới thiệu
Hội Thầy và trò trường Lương Văn Chánh được thành lập theo Quyết định số 162/QĐ-UB ngày 13/10/1989 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hiệp hội cá ngừ

14/12/2018 08:41:17
|
Giới thiệu
Hiệp hội Cá Ngừ Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 1947/QĐ-UBND, ngày 25/11/2008 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hội Chăn nuôi thú y

14/12/2018 08:33:16
|
Giới thiệu
Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 356/QĐ-UB ngày 23/03/1993 của UBND tỉnh Phú Yên V/v cho phép thành lập Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh Phú Yên.

Hội Kiến trúc sư

14/12/2018 08:31:57
|
Giới thiệu
Được thành lập vào ngày 26/6/1992.

Hội Phụ sản

14/12/2018 08:30:00
|
Giới thiệu
Hội Phụ sản tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 10/10/2007 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hội Tin học

14/12/2018 08:27:06
|
Giới thiệu
Hội Tin học tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 1192/1998/QĐ-UB ngày 07/7/1998 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hội Khuyến học

14/12/2018 08:22:34
|
Giới thiệu
Hội Khuyến học tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 3481/2001/QĐ-UB, ngày 5/12/2001 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hội Y học

14/12/2018 08:21:09
|
Giới thiệu
Ngày 14/8/2006, Hội được đổi tên thành Hội Y học tỉnh Phú Yên theo Quyết định số 1187/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên.

Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường

Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường
14/12/2018 08:19:41
|
Giới thiệu
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 988/QĐ- UBND ngày 22/6/2011 của UBND Tỉnh.

Hội nghề cá

Hội nghề cá
14/12/2018 08:15:57
|
Giới thiệu
Hội Nghề cá tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 2408/2001/QĐ-UB, ngày 24/8/2001 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hội kế hoạch hóa gia đình

Hội kế hoạch hóa gia đình
14/12/2018 08:12:51
|
Giới thiệu
Hội Kế hoạch hóa gia đình Phú Yên được thành lập ngày 20/7/1993.
1 2 [1/2]
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 74
accessibility Hôm qua: 100
account_circle Trong tháng: 284.023
account_box Trong năm: 28.707
supervisor_account Tổng truy cập: 3.169.027