Danh sách Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ V (2019-2024)

02/01/2024 08:35:47
|
Cơ cấu tổ chức
DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH PHÚ YÊN NHIỆM KỲ V (2019-2024)

Danh sách Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ V (2019-2024)

30/03/2023 09:34:37
|
Cơ cấu tổ chức
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH PHÚ YÊN NHIỆM KỲ V (2019-2024)

Ban Thông tin - Phổ biến kiến thức và Hội viên

01/06/2022 09:02:37
|
Cơ cấu tổ chức
BAN THÔNG TIN - PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VÀ HỘI VIÊN

Ban Khoa học - Công nghệ và Tư vấn phản biện

06/12/2021 11:15:04
|
Cơ cấu tổ chức
BAN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN PHẢN BIỆN

Văn Phòng

06/12/2021 10:55:19
|
Cơ cấu tổ chức
Gồm các Chuyên Viên và Nhân viên

Sơ đồ tổ chức

25/04/2020 10:46:13
|
Cơ cấu tổ chức
​Sơ đồ tổ chức Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên
1 [1/1]
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 63
accessibility Hôm qua: 78
account_circle Trong tháng: 246.036
account_box Trong năm: 26.258
supervisor_account Tổng truy cập: 3.166.578