LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT PHÚ YÊN
 Số điện thoại: (0257) 3814852 - 3814963
 Mail: lhh@lienhiephoiphuyen.com.vn
 Địa chỉ: Số 10 Tố Hữu, phường 9, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.