Đoàn kết, quyết tâm, biến khó khăn, thử thách thành động lực phát triển

Cập nhật lúc:   10:10:34 - 14/10/2020 Số lượt xem:   22 Người đăng:   Administrator
Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, vào chiều 13/10. Ảnh: NGỌC CHUNG Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, vào chiều 13/10. Ảnh: NGỌC CHUNG
Với nỗ lực vượt khó vươn lên của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua rất đáng trân trọng, tạo nên một Phú Yên với diện mạo mới tươi đẹp hơn. Là người con của quê hương đất Phú trời Yên, chắc chắn ai cũng nao nức, phấn khởi, đặt trọn niềm tin vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đại hội của tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Những kết quả tích cực 
Với tinh thần chủ động, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành 6 chương trình hành động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 3 nghị quyết để cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện được các cấp ủy, chính quyền triển khai quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ. Nhờ đó, kết thúc 5 năm triển khai đã gặt hái được nhiều kết quả được nhân dân ghi nhận. Nền kinh tế tỉnh tiếp tục ổn định và duy trì mức tăng trưởng khá, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có 2 huyện, 58/83 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp được chú trọng triển khai. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển nguồn nhân lực được tập trung triển khai thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh; giữ vững an ninh, quốc phòng, tổ chức diễn tập phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai sát với tình hình địa phương. 
Cùng với những kết quả đáng khích lệ về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng cũng được đẩy mạnh, triển khai toàn diện. Các cấp ủy đảng đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục duy trì và phát triển sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng những cách làm sáng tạo. Qua đó, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy cũng triển khai quyết liệt việc sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, qua thực hiện đã giảm 181 đơn vị, giảm 334 cán bộ lãnh đạo từ cấp phòng trở lên và tinh giản 1.665 biên chế. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra, trong nhiệm kỳ đã thành lập mới 9 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 6 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, kết nạp 3 chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng, nâng số đảng viên toàn Đảng bộ lên trên 43.500 đảng viên. 
Còn lắm khó khăn, thách thức 
Nhìn lại kết quả đạt được sau 5 năm, bên cạnh những quả ngọt thu hái được, cũng còn những hạn chế mà Tỉnh ủy đã thẳng thắn nhìn nhận. Đó là, việc thực hiện không đạt 4 chỉ tiêu chủ yếu, quan trọng Nghị quyết Đại hội XVI đề ra. Tăng trưởng kinh tế tuy ổn định nhưng thiếu bền vững; quy mô nền kinh tế còn nhỏ, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp. Là tỉnh có nhiều tài nguyên, tiềm năng và lợi thế nhưng chưa được khai thác, phát huy để phát triển. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tuy đúng hướng nhưng còn chậm. Một số giải pháp đột phá thực hiện chưa đạt mục tiêu đề ra, chưa thực sự tạo được đột phá đối với sự phát triển của tỉnh. Quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phát triển bền vững. Trình độ và tiềm lực khoa học công nghệ còn thấp. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, lề lối làm việc chậm đổi mới. Có nơi, có lúc vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, tiêu cực nhưng chưa được phát hiện, xử lý kịp thời.
Chặng đường phía trước 
Phải nói rằng, trong quá trình phát triển, tỉnh Phú Yên luôn phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách, nhưng khát vọng vươn lên luôn mạnh mẽ và cháy bỏng. Hiện nay, với những thành quả, nền tảng mà các nhiệm kỳ trước đã xây dựng thì điều kiện phát triển đã thuận lợi hơn nhiều. 
Định hướng cho chặng đường phía trước, phải xác định công tác xây dựng Đảng chính là cơ sở, là nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Mà trong đó, công tác tổ chức cán bộ chính là cốt lõi, là then chốt. Chúng ta phải xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ. 
Về phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh xác định hai nhiệm vụ chính: Một là, phát triển con người và doanh nghiệp chính là trung tâm. Hai là, phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, cùng với khai thác các thế mạnh trong liên kết vùng chính là định hướng chủ yếu, hướng tới tăng trưởng xanh nhằm phát triển nhanh và bền vững.
Xem triển lãm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: MINH NGUYỆT

Định hướng này được thực hiện trên nền tảng: (1) đảm bảo an ninh quốc phòng; (2) phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường; (3) xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện; (4) đẩy mạnh công tác đối ngoại để học hỏi kinh nghiệm, thu hút các nguồn lực đầu tư, nâng cao năng lực khoa học công nghệ. 
Với 3 trụ cột chính là (1) Xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện, phát huy nhân cách, lối sống đẹp, gắn phát triển tri thức với phát triển thể chất, đạo đức và kỹ năng xã hội. (2) Khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể. (3) Phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiệu quả. Thu hút các nguồn lực ngoài xã hội tham gia đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật. Để từ đó, phát triển các ngành kinh tế chủ lực của tỉnh, gồm: du lịch, dịch vụ; nông nghiệp; công nghiệp và xây dựng. 
Cũng cần phải nói thêm rằng, hiện nay và có thể là cả trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ 2020-2025, một trong những nội dung quan trọng chính là việc thực hiện mục tiêu kép: vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa chống dịch hiệu quả.
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII diễn ra đúng thời điểm Phú Yên kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên, chúng ta hãy khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”. Với truyền thống vẻ vang, ý chí quật cường được vun đắp suốt 9 thập kỷ qua, toàn Đảng bộ, quân và dân Phú Yên đoàn kết, quyết tâm biến khó khăn, thách thức thành động lực để xây dựng tỉnh nhà phát triển bền vững.
PHẠM ĐẠI DƯƠNG - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Nguồn: Báo Phú Yên ngày 14/10/2020
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 403
accessibility Hôm qua: 481
account_circle Trong tháng: 301.669
account_box Trong năm: 499.549
supervisor_account Tổng truy cập: 2.533.414