Hội thành viên Hội thành viên

Khuyến học Phú Yên - 20 năm một chặng đường đổi mới

Cập nhật lúc:   08:20:48 - 19/11/2021 Số lượt xem:   2010 Người đăng:   Administrator
Hội Khuyến học tỉnh cùng nhà tài trợ gặp mặt sinh viên đầu năm mới và trao học bổng cho các em vững bước trên giảng đường đại học. Ảnh: KIM LIÊN Hội Khuyến học tỉnh cùng nhà tài trợ gặp mặt sinh viên đầu năm mới và trao học bổng cho các em vững bước trên giảng đường đại học. Ảnh: KIM LIÊN
Qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh Phú Yên đã góp một phần không nhỏ vào sự phát triển giáo dục chung của tỉnh nhà; tích cực tham gia xây dựng các mô hình học tập theo sự chỉ đạo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam (KHVN), Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
Trước thềm Đại hội lần thứ IV Hội Khuyến học tỉnh, phóng viên Báo Phú Yên có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tá, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.
* Thưa ông, xin ông cho biết đôi nét về sự ra đời và chức năng của Hội Khuyến học? 
Hiện nay, bên cạnh việc tiếp tục xây dựng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, Hội Khuyến học tỉnh đang chỉ đạo điểm về xây dựng mô hình “Công dân học tập” theo sự chỉ đạo của Trung ương Hội.

- Vào thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX, đứng trước yêu cầu xây dựng một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong xu thế phát triển nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế, giáo dục không chỉ đóng khung trong phạm vi nhà trường mà phải mở ra nhiều hình thức học tập trong cộng đồng, không chỉ dựa vào hệ thống giáo dục ban đầu, mà còn phải có những thành quả của hệ thống giáo dục đổi mới. Trong điều kiện ấy, Đảng và Nhà nước đã quyết định thành lập một tổ chức xã hội có chức năng vận động toàn dân học tập. 
Ngày 29/2/1996, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 112/QĐ-TTg cho phép thành lập Hội KHVN và đến ngày 16/9/2008, Chính phủ có Quyết định 1271/QĐ-TTg lấy ngày 2/10 hàng năm là Ngày KHVN. 
Qua 25 năm xây dựng và phát triển, Hội KHVN đã phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, đạt được những kết quả khích lệ. Với 22 triệu hội viên, Hội KHVN đã trở thành tổ chức xã hội mang tính đặc thù, hoạt động trong phạm vi cả nước, được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ trong từng giai đoạn phát triển. 
* Vậy còn Hội Khuyến học Phú Yên được thành lập và hoạt động, phát triển như thế nào, thưa ông? 
- Sau 5 năm Hội KHVN ra đời, Hội Khuyến học tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định 3480/2001/QĐ-UBND ngày 5/12/2001 của UBND tỉnh. 
Từ ngày thành lập đến nay, Hội Khuyến học Phú Yên đã trải qua đúng 20 năm xây dựng và phát triển, với các kỳ đại hội: Đại hội nhiệm kỳ I (2005-2010) vào ngày 9/3/2005, Đại hội nhiệm kỳ II (2010-2015) vào ngày 9/12/2010, Đại hội nhiệm kỳ III (2015-2020) vào ngày 26/1/2016 và Đại hội nhiệm kỳ IV (2020-2025) sẽ diễn ra vào ngày 19/11/2021. 
Qua 20 năm chính thức đi vào hoạt động, hội đã có sự phát triển mạnh mẽ, gặt hái được nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp GD-ĐT của tỉnh. Hệ thống tổ chức hội khuyến học các cấp đã phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh với 100% huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn có tổ chức hội. Các cấp hội đã thành lập chi hội khuyến học, ban khuyến học trong các cơ quan, lực lượng vũ trang, trường học, dòng họ, tổ chức tôn giáo… Toàn tỉnh có 96.620 hội viên sinh hoạt ở 1.227 chi hội. 
* 20 năm là khoảng thời gian đủ để trưởng thành. Hội Khuyến học tỉnh đã có những hoạt động gì nổi bật, để lại dấu ấn trong thời gian qua? 
- Từ nhận thức cần phải làm tốt công tác hỗ trợ, khuyến khích hệ thống giáo dục trong trường học, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của hệ thống giáo dục thường xuyên, 20 năm qua, các cấp hội khuyến học trong tỉnh đã tập trung vào công tác hỗ trợ các trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; vận động nhân dân cho con em đi học, chống bỏ học giữa chừng; hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học vươn lên học tốt. Hội cũng đã tích cực vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức chính trị - xã hội trong nước, các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm… hỗ trợ vật chất trang thiết bị trường học, trao xe đạp, máy tính, học bổng, đồ dùng học tập cho học sinh, sinh viên; giúp đỡ những giáo viên gặp khó khăn. Tổng số tiền huy động đến nay là 113,3 tỉ đồng; riêng Hội Khuyến học tỉnh vận động 32,7 tỉ đồng. 
Năm 2007, Hội Khuyến học tỉnh tham gia nghiên cứu đề tài khoa học “Đề án Xây dựng xã hội học tập tại tỉnh Phú Yên”, đã được Hội đồng Khoa học tỉnh nghiệm thu và đánh giá xếp loại khá, đồng thời được UBND tỉnh phê duyệt cho thực hiện từ năm 2007-2009. Năm 2006 tổ chức Đại hội biểu dương gia đình hiếu học lần thứ I, công nhận 2.335 gia đình hiếu học, 31 dòng họ khuyến học. Năm 2013, Đại hội biểu dương gia đình hiếu học lần thứ II, công nhận 12.766 gia đình hiếu học, 146 dòng họ hiếu học và 64 khu dân cư hiếu học. 
Thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị…” đến năm 2020, các mô hình học tập đã có bước phát triển mạnh và rộng khắp. Năm 2020, tổ chức Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu, đã công nhận 114.031 gia đình học tập và 546 dòng họ học tập. 
Phong trào thi đua xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”... giai đoạn 2016-2020 Phú Yên đã có bước phát triển tích cực, từng bước xây dựng thành một xã hội học tập, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương. 
* Xin cảm ơn ông! 
Những phần thưởng đáng tự hào 
Với những đóng góp của Hội Khuyến học tỉnh, góp phần trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) trong những năm qua, Hội Khuyến học tỉnh đã được các cấp khen thưởng: 
- Năm 2011, Trung ương Hội KHVN tặng bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài xây dựng XHHT năm 2011 và bức trướng: “Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2011”. 
- Năm 2012, Trung ương Hội KHVN tặng bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài xây dựng XHHT năm 2012. 
- Năm 2013, Trung ương Hội KHVN tặng bằng khen đã hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, khu dân cư hiếu học và cộng đồng khuyến học năm 2010-2013; Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua khối, cụm năm 2013; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đã có thành tích trong công tác từ năm 2010-2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 
- Năm 2014, UBND tỉnh tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua khối năm 2014; Trung ương Hội KHVN tặng bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài xây dựng XHHT năm 2014. 
- Năm 2015, UBND tỉnh tặng bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua khối năm 2015; Trung ương Hội KHVN tặng cờ đơn vị xuất sắc giai đoạn 2010-2015. 
- Năm 2016, UBND tỉnh tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016. 
- Từ 2017-2020, UBND tỉnh tặng bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua khối hàng năm. 
- Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đang làm thủ tục đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba cho Hội Khuyến học tỉnh giai đoạn 2013-2020. 
(HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH)
KIM LIÊN (thực hiện)
 
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 61
accessibility Hôm qua: 84
account_circle Trong tháng: 147.214
account_box Trong năm: 30.914
supervisor_account Tổng truy cập: 3.171.234