LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT PHÚ YÊN
 Số điện thoại: (0257) 3814852 - 3814963
 Mail: lhh@lienhiephoiphuyen.com.vn
 Địa chỉ: 191, đường Lê Thánh Tôn, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.