Thông báo Thông báo

Chuyên mục “Phát Triển Bền Vững”

Cập nhật lúc:   09:44:59 - 01/10/2019 Số lượt xem:   10912 Người đăng:   Administrator
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: TTXVN Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: TTXVN
Chuyên mục “Phát Triển Bền Vững”
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC
VÀ KỸ THUẬT TỈNH PHÚ YÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số: 67/TB-LHH
Phú Yên, ngày 01 tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO
(V/v đăng tải tin, bài chuyên mục Phát triển bền vững trên Trang thông tin điện tử Liên hiệp Hội Phú Yên)
 
Căn cứ kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển bền vững năm 2015 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên (Liên hiệp Hội) về tăng cường công tác tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử Liên hiệp Hội Phú Yên.
 
Để giúp độc giả thuận tiện trong việc nắm thông tin liên quan đến chuyên mục, từ ngày 01/8/2015 đến ngày 31/12/2015, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh sẽ đăng tải nội dung “Phát triển bền vững” trên Cổng thông tin điện tử Liên hiệp Hội tại Chuyên mục Tin tức sự kiện. Khi vào chuyên mục này, độc giả mở mục Tin khác để cập nhật các tin tức và bài viết liên quan đến phát triển bền vững.
 
Trân trọng thông báo đến độc giả và mong nhận được ý kiến đóng góp để chuyên mục đạt được hiệu quả thiết thực.
 
TM. BCH LIÊN HIỆP HỘI
Nơi nhận:
- Ban KHCN (T/h)
- Lưu VP.LHH
CHỦ TỊCH
 
 (Đã ký)
  
 Nguyễn Hoài Sơn
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 1.237
accessibility Hôm qua: 1.640
account_circle Trong tháng: 164.074
account_box Trong năm: 110.492
supervisor_account Tổng truy cập: 2.144.357