Phú Yên triển khai thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”

Cập nhật lúc:   15:16:45 - 14/09/2020 Số lượt xem:   38 Người đăng:   Administrator
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có số lượng, cơ cấu hợp lý và có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công việc trong môi trường quốc tế.
Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể: Đến hết năm 2025,  25% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định; 60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định; 20% cán bộ, công chức cấp xã và 15% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc lĩnh vực trên địa bàn tỉnh có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định.
Đến hết năm 2030, 35% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành; 70% viên chức và 60% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành; 30% cán bộ, công chức xã và 25% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tại địa bàn hoặc lĩnh vực trên địa bàn tỉnh có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành.
Đối tượng áp dụng là cán bộ trong các cơ quan nhà nước; công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; công chức xã, phường, thị trấn và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Không áp dụng đối với các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức công tác trong hệ thống các cơ quan, đơn vị thuộc ngành ngoại giao; giáo viên, giảng viên ngoại ngữ.
Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước và đáp ứng các yêu cầu, tình hình thực tế của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, thực hiện có chất lượng, hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm huy động, phát huy tối đa các nguồn lực để thực hiện Kế hoạch, trong đó có gắn kết với các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực khác của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phát huy tối đa năng lực các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy ngoại ngữ của tỉnh để phục vụ thực hiện Kế hoạch.
Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, gắn việc học ngoại ngữ đi đôi với thực hành, sử dụng ngoại ngữ thường xuyên, hiệu quả trong thực thi công vụ…
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 336
accessibility Hôm qua: 500
account_circle Trong tháng: 243.750
account_box Trong năm: 481.641
supervisor_account Tổng truy cập: 2.515.506