Quỹ Hỗ trợ sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Phú Yên

14/12/2018 08:52:10
|
Giới thiệu
Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật được thành lập theo Quyết định số 1193/1998/QĐ-UB, ngày 07/7/1998 của UBND tỉnh Phú Yên.

Tạp chí Trí thức Phú Yên

14/12/2018 08:51:17
|
Giới thiệu
Tạp chí Trí thức Phú Yên (gọi tắt là Tạp chí) là cơ quan báo chí thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên (Liên hiệp Hội-Phú Yên). Được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép năm 2008 và đổi giấy phép hoạt động lần hai (số 344/GP-BTTTT, ngày 03/9/2013) thời gian hoạt động 10 năm (từ 2013-2023) và được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia (Bộ KH&CN) cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN 2354-0923 (ngày 26/9/2014); Tạp chí xuất bản một năm 6 kỳ (2 tháng/1 kỳ). Thời gian phát hành vào trung tuần các tháng 2,4,6,8,10 và 12.

Hội Xây dựng

14/12/2018 08:48:24
|
Giới thiệu
Hội xây dựng tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 1312/1998/QĐ-UB, ngày 18/7/1998 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hội Sinh vật cảnh

14/12/2018 08:47:23
|
Giới thiệu
Hội Sinh vật cảnh tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 4434/QĐ-UB ngày 27/12/2004 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hội Khoa học Lịch sử

14/12/2018 08:46:15
|
Giới thiệu
Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 194/QĐ-UB ngày 25 tháng 01 năm 2006 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hội Khoa học Kinh tế

14/12/2018 08:44:59
|
Giới thiệu
Hội Khoa học Kinh tế tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 2341/2002/QĐ-UB, ngày 16/8/2002 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hội Y tế thôn bản

14/12/2018 08:43:46
|
Giới thiệu
Hội Y tế thôn bản tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 14/3/2011 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hội Thầy và trò trường Lương Văn Chánh

14/12/2018 08:42:52
|
Giới thiệu
Hội Thầy và trò trường Lương Văn Chánh được thành lập theo Quyết định số 162/QĐ-UB ngày 13/10/1989 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hiệp hội cá ngừ

14/12/2018 08:41:17
|
Giới thiệu
Hiệp hội Cá Ngừ Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 1947/QĐ-UBND, ngày 25/11/2008 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hội Khoa học Tâm lý giáo dục

14/12/2018 08:35:07
|
Giới thiệu
Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ I (1995-1998) vào ngày 27/9/1995 đến nay đã từng bước phát huy được vai trò cần thiết của mình trong hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý và khoa học giáo dục tỉnh nhà. Hội có 09 chi hội hoạt động rất hiệu quả về số lượng và chất lượng.

Hội Chăn nuôi thú y

14/12/2018 08:33:16
|
Giới thiệu
Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 356/QĐ-UB ngày 23/03/1993 của UBND tỉnh Phú Yên V/v cho phép thành lập Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh Phú Yên.

Hội Kiến trúc sư

14/12/2018 08:31:57
|
Giới thiệu
Được thành lập vào ngày 26/6/1992.

Hội Phụ sản

14/12/2018 08:30:00
|
Giới thiệu
Hội Phụ sản tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 10/10/2007 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hội Tin học

14/12/2018 08:27:06
|
Giới thiệu
Hội Tin học tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 1192/1998/QĐ-UB ngày 07/7/1998 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hội Khuyến học

14/12/2018 08:22:34
|
Giới thiệu
Hội Khuyến học tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 3481/2001/QĐ-UB, ngày 5/12/2001 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hội Y học

14/12/2018 08:21:09
|
Giới thiệu
Ngày 14/8/2006, Hội được đổi tên thành Hội Y học tỉnh Phú Yên theo Quyết định số 1187/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên.

Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường

Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường
14/12/2018 08:19:41
|
Giới thiệu
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 988/QĐ- UBND ngày 22/6/2011 của UBND Tỉnh.

Hội điều dưỡng

14/12/2018 08:18:18
|
Giới thiệu
Hội Điều dưỡng tỉnh Phú Yên được thành lập theo quyết định số 1496/QĐ-UB ngày 08 tháng 11 năm 1997 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hội châm cứu

Hội châm cứu
14/12/2018 08:17:06
|
Giới thiệu
Hội Châm cứu tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 1526/2002/QĐ-UB, ngày 10/6/2002 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hội nghề cá

Hội nghề cá
14/12/2018 08:15:57
|
Giới thiệu
Hội Nghề cá tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 2408/2001/QĐ-UB, ngày 24/8/2001 của UBND tỉnh Phú Yên.
1 2 [1/2]
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 386
accessibility Hôm qua: 488
account_circle Trong tháng: 296.947
account_box Trong năm: 148.121
supervisor_account Tổng truy cập: 2.977.241